Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB

Meny

Innkjøp avfallstjenester

Innkjøp av avfallstjenester

Innkjøp av tjenester knyttet til avfallshåndtering oppleves ofte som et komplekst og krevende ansvarsområde. Derfor lanserer vi nå, i samarbeid med en av Norges beste på området, et helt nytt kurs for innkjøpere i både privat- og offentlig sektor.


KURSET GIR grunnleggende innføring og oversikt over avfallsbransjen. Videre tar det for seg hvilke ansvar avfallsprodusenter har, og du får nyttige råd til hvordan du forbereder- og gjennomfører innkjøpsprosessen for avfall.


MÅLET MED KURSET er å gi grunnleggende- og helhetlig forståelse for avfallshåndtering og det ansvaret virksomheter som kjøper inn avfallstjenester har.


DU FÅR en presentasjon av de vanligste produktene/tjenestene innen avfallshåndtering, samt god veiledning til hvordan kjøp av avfallstjenester organiseres og gjennomføres.

KURSINNHOLD

   

V  Kort om utviklingen av avfallsområdet
V  Viktige lover og forskrifter som omfatter innkjøper og leverandør   V  Produsentansvarsordninger
V  Avfallets verdikjeder
V  Utstyr og metoder for opp- og innsamling av avfall
V  Økonomiske drivere i avfallets verdikjeder
V  Kartlegging før innkjøp
V  Innkjøpsmodeller
V  Utvelgelse og implementering
V  Oppfølging under kontrakt

 


KURSET PASSER FOR alle som jobber med innkjøp av avfallstjenester i privat og offentlig sektor, og som trenger kunnskap om kjøp av tjenester innen avfall og gjenvinning, samt oppfølging av denne type kontrakter.


KURSETS FORELESER er Bjørn Einar Kopstad. Han har solid avfallsfaglig bakgrunn knyttet til innkjøp gjennom en rekke ledende stillinger hos bla. Norsk Gjenvinning og Veolia.
I dag jobber han som selvstendig rådgiver, og vil derfor ha en uavhengig innfallsvinkel til undervisningen.


Kurset har et begrenset antall plasser og avholdes ved Thon Hotell Triaden som ligger like utenfor Oslo. Gode- og gratis parkeringsmuligheter, samt nær adkomst til offentlige kommunikasjonsmidler. Kurset varer fra 09:00-14:00 - velkommen!

.

 

Kursplan

Sted Tidspunkt Medlems pris Ordinær pris Kommentar
Oslo 11. sep 2017 3.900,- 4.900,-


 

Adresse

Telefon: 67 98 04 30
E-post: post@nima.no