Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB

Meny

Innkjøpsanalyser

Innkjøpsanalyser og kategoristyring

ENHVER UTVIKLING KREVER SOLIDE ANALYSER av fakta, både historiske tall
og  konkrete erfaringer og holdninger fra de som berøres av anskaffelsen.Etter å ha
innhentet data om virksomhetens innkjøp (spenddata), sitter du igjen med grunnlag for å inndele innkjøpsarbeidet i ulike kategorier.

  

HVA KJØPER DERE INN? Hvilke leverandører kjøper dere fra? Hvor mye kjøper dere inn for,
og hvem i virksomheten foretar de ulike innkjøpene
? Hvilke erfaringer har man og ikke minst;
hvilke forventninger og holdninger eksisterer?


DETTE KURSET GIR DEG nyttige metoder og teknikker som hjelper deg å besvare spørsmålene over.Slik danner du grunnlag for analyse av data knyttet til innkjøpsfunksjonen på din arbeidsplass i fremtiden. Videre lærer du å utvikler kategori-strategier og utføre verdiskapende innkjøp i henhold til valgt strategi.


GJENNOMFØRES ved to dagers undervisning hvor dag 1 tar for seg innkjøpsanalyser,
og dag 2 kategoristyring.

 

EMNEOVERSIKT, DAG 1       

V  Spendanalyse
V  Modenhetsanalyse
V  Leverandørmarkedsanalyse
Transaksjonskostnadsanalyse

 


 

 EMNEOVERSIKT, DAG 2      

V  Strategisk innkjøpsanalyse
V  Kategorisering
Kategoriutvikling
V  Organisering og involvering
V  Måling og oppfølging   


PASSER FOR INNKJØPERE i både offentlig og privat sektor som ønsker kunnskap om ulike metoder for måling av innkjøp.


EKSAMEN avlegges i form av en innleveringsoppgave i etterkant av kurset
Eksamen er frivillig, men for å oppnå autorisert tittel må eksamen gjennomføres og bestås.


SPØRSMÅL OM KURS I KATEGORISTYRING?
Snakk med en kompetanserådgiver på  tlf. 67 98 04 30, eller still spørsmål via utdanning@nima.no 

Kursplan

Sted Tidspunkt Medlems pris Ordinær pris Kommentar
Oslo 17. - 18. okt 2017 13.500,- 15.000,- 

Adresse

Telefon: 67 98 04 30
E-post: post@nima.no