Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB
Jus for innkjøpere

Jus for innkjøpere

DETTE SPESIALKURSET GIR deg bedre grunnlag for å beherske sentrale,
juridiske problemstillinger knyttet til innkjøpsprosessen.

EMNEOVERSIKT        

V  Juridiske begreper
Introduksjon til avtale- og kjøpsloven
V  Risikoovergang og levering
V  Mislighold
V  Erstatning i- og utenfor kontraktsforhold
V  Kreditorer og rettsvern
V  Internasjonale kjøpsavtaler og tvister


PASSER FOR DEG SOM ØNSKER å gjennomføre innkjøp og anskaffelser med større
trygghet for lovverket. Deltakere på dette kurset kommer både fra privat og offentlig sektor.


GJENNOMFØRES ved to dagers kursundervisning.

EKSAMEN er frivillig og avlegges i form av en innleveringsoppgave i etterkant av kurset.Ønsker du  å oppnå autorisering, må eksamen gjennomføres og bestås.

SPØRSMÅL OM KURSET?
Snakk med en kompetanserådgiver, tlf. 67 98 04 30  //  utdanning@nima.no 

 

Adresse

E-post: post@nima.no