Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB
kurs logistikk supply chain

Miljøbasert logistikk

ET HØYAKTUELT KURS for virksomheter som er opptatt av miljøvennlighet og samfunnsansvar.

KURSET GIR GRUNNLEGGENDE forståelse for måling av utslipp, samt effektivisering av transport for å redusere utslipp.

KURSET TAR OPP SENTRALE elementer i returlogistikk. Målet  er å skape forståelse for de faktorer som reduserer de miljø- og klimamessige effektene av transportvirksomhet.


SENTRALE EMNER
Transport, klima og miljø – grunnleggende begreper og forståelse
Klimagasser og måling av disse
Alternative transportmetoder
Klassifisering av motortyper i forhold til utslipp
Effektivisering av transporter for bedre miljø
Planleggingsmodeller og utslippsreduksjoner
Returlogistikk


KURSET GJENNOMFØRES over to dager og er en kombinasjon av forelesninger og diskusjonsoppgaver i grupper og plenum. Hver kursdeltaker må medbringe en PC for bruk av Excel regneark.

EKSAMEN ER FRIVILLIG og avlegges i form av innleveirngsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Tar du dette kurset som et valgfag på Logistikkprogrammet, må eksamen gjennomføres og bestås for å oppnå autorisert tittel.

Kurset avholdes en gang pr. år.

SPØRSMÅL om kurset rettes til utdanning@nima.no

 

Adresse

E-post: post@nima.no