Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB
kurs logistikk supply chain

Videregående Produksjonslogistikk

Dette er et oppfølgingskurs til kurs i Produksjonslogistikk.


KURSET OMFATTER planleggingsområdene innen produksjon som går under betegnelsene serieplanlegging og detaljplanlegging.

SERIEPLANLEGGING OMFATTER oppgaven å bestemme produskjonsserier periodisk slik kostnader forbundet med omstilling og lagring minimeres.

DETALJPLANLEGGING VIL TYPISK VÆRE problem av typen; bestem rekkefølger for ordrer/serier på ulike maskinstasjoner slik at  gjennomløpstidene minimerers eller kapasitetsutnyttellsen maksimeres.


KURSETS MÅL er å gi kompetanse om metodikk og programvare som er egnet for å løse serie- og detaljplanleggingsproblem som opptrer i praksis.


SENTRALE EMNER

Planleggingshierarkiet i industriell produksjon
Mål for planarbeidet
Metodikk for å løse serieplanleggingsproblem
Metodikk for å løse detaljplanleggingsproblem
Demonstrasjon av kommersiell software


KURSET GJENNOMFØRES over én undervisningsdag. dager og er en kombinasjon av forelesninger og diskusjonsoppgaver i grupper og plenum. Hver kursdeltaker må medbringe en PC for bruk av Excel regneark.

EKSAMEN ER FRIVILLIG og avlegges i form av innleveirngsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Tar du dette kurset som et valgfag på Logistikkprogrammet, må eksamen gjennomføres og bestås for å oppnå autorisert tittel.

Kurset avholdes en gang pr. år.

SPØRSMÅL om kurset rettes til utdanning@nima.no
 

Adresse

E-post: post@nima.no