Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB
INNKJØP PROGNOSER INNKJØPSSTYRING

Prognostisering og innkjøpsstyring

Ønsker du å bli bedre og mer effektiv til å styre innkjøpsprosessen? Gode prognoser er et viktig informasjonsgrunnlag for styring av innkjøp og lagerbeholdninger.

DETTE KURSET LÆRER DEG hvordan prognoser og prognosefeil kan benyttes som grunnlag for optimal dimensjonering av sikkerhetslager, bestillingspunkt og partistørrelser.


INNHOLD
Effektiv planlegging og styring av logistikken vil i mange bedriftssituasjoner avhenge av gode salgsprognoser. Hovedmålet med kurset er derfor å gi en innføring i ulike tiltak for å forbedre prognosekvalitet, herunder en gjennomgang av de viktigste kvantitative teknikkene for salgsprognostisering som benyttes i praksis.

 

EMNER

V Servicegradens betydning for sikkerhetslageret
V Beregning av ordrepunkt og bestillingsmengder ved maks/min politikk
V Optimale partier basert på faste partistørrelser
V Parametersetting
V Kvalitative og kvantitative prognoseteknikker
V Tolkning av prognosefeil
V Planprosesser
V Sesongindeksering
V Newsboy- modellen, forskjellen på salg og etterspørsel

 

GJENNOMFØRING
Kurset er en samling over to dager. Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, workshops og individuelle oppgaver, og gjennomføres i gode konferanserom på et hotell. Kalkulator og PC med installert Excel må tas med for å få best mulig utbytte av kurset.

 

LITTERATUR
Boken "Logistikkledelse" (skrevet av Stein Erik Grønland). Kap. 3 og 9.
 

EKSAMEN
I etterkant av kurset velger du selv om du ønsker å avlegge eksamen. Dette skjer i så fall i form av en skriftlig hjemmeoppgave med to ukers innleveringsfrist.
Dersom du ønsker å oppnå autorisert tittel, må eksamen gjennomføres og bestås!


SPØRSMÅL
Kontakt oss på tlf. 67 98 04 30 //  e-post til post@nima.no.

 

Adresse

E-post: post@nima.no