Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB
kurs logistikk supply chain management

Transport og distribusjon

Gjør du avtaler innen transport og distribusjon?
Ønsker du å styrke din kompetanse innen dette fagfeltet? 


STADIG FLERE BEDRIFTER ser konkurransefortrinnene som ligger i å bli mer prosessorienterte og har i den sammenheng et økt fokus på lagerhold, lagerdrift, transport og distribusjon.

MÅLET MED KURSET, Transport og distribusjon er å gi en praktisk innføring i transport- og distribusjonsområdene som en del av en verdiskapingsprosess hvor fokus settes på elementer som har betydning for konkurransestrategien.

ØKT BEVISSTGJØRING på logistikkens rolle i moderne organisasjonener har bidratt til fokus også på dets andel av bedriftens totalkostnader. Samtidig øker kundenes krav til levering, tidsmarginer og individuelle løsninger.

KURSET PRESENTERER løsninger som kan imøtekomme kundenes krav, og du lærer mer om hvilke muligheter som ligger i ulike distribusjons- opplegg og kanaler for din berift. Aktuelle teorier
og hvordan de kan benyttes til å forbedre deres distribusjon vil bli belyst.


SENTRALE EMNER
V Rammebetingelser i transport og distribusjon
V Innføring i distribusjonsbegrepet
V Organisasjon og distribusjon
V Tredjepartslogistikk
V Konsepter for distribusjoN
V Strukturendringer innen distribusjonskanalene i Norge
V Kjøp og kostnader ifm distribusjonstjenester
V Kjøpsprosessen av transporttjenester
V Transportkalkyler
V Kostnader i en distribusjonskanal


KURSET GJENNOMFØRES over to dager og er en kombinasjon av forelesninger og diskusjonsoppgaver i grupper og plenum. Det er ingen krav til forkunnskap på kurset.


EKSAMEN ER FRIVILLIG  og avlegges ved skriftlig hjemmeeksamen i etterkant av kurset. Ønsker å oppnå autorisert tittel; må eksamen gjennomføres og bestås!


Dette kurset avholdes en gang i året!

SPØRSMÅL om kurset kan rettes til utdanning@nima.no

 

Adresse

E-post: post@nima.no