Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB
kurs logistikk supply chain

Prognoseteknikker

Ønsker du en fordypning i prognostisering?

DETTE KURSET GIR DEG grundig forståelse av ulike teknikker som i praksis benyttes for å prognostisere framtidig salgsutvikling.

KURSET BEHANDLER TIDSSERIE-METODIKK for å estimere trend, sesong og nivåskift, samt kausal metodikk for å måle sammenhenger mellom salg og ulike forklaringsvariabler på dette som: Prissetting, kampanjer av ulike slag og spesielle kalenderdager, klima mm.


KURSINNHOLDET presenteres gjennom praktiske eksempler på implementeringer av prognosesystem i konkrete bedrifter. Videre vil kurset vektlegge praktiske gruppeoppgaver.


SENTRLAE EMNER I KURSET
V Tidsseriemetodikk
V Glidende gjennomsnitt

V Klassisk dekomponering
V Eksponensiell glatting – Kausal metodikk
V Regresjonsanalyse, Prognosenøyaktiket (ulike mål)
V Praktiske implementeringer, Gruppeoppgaver


KURSET GJENNOMFØRES over én samling á to dager. Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger, workshops og individuelle oppgaver.
 

KURSET ER METODEBASERT og det kreves derfor noe matematikkunnskaper. Dersom du har gjennomført kurset, Prognostisering og innkjøpsstyring har du tilstrekkelig forkunnskap.


KURSMATERIELL blir gjort tilgjengelig i "min side" før kursstart. Best utbytte av kurset får du ved å medbringe kalkulator, samt PC for bruk av Excel-regneark.


EKSAMEN ER FRIVILLIG og avlegges i form av innleveirngsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Tar du dette kurset som et valgfag på Logistikkprogrammet, må eksamen gjennomføres og bestås for å oppnå autorisert tittel.

Dette kurset avholdes en gang i året!


SPØRSMÅL om kurset kan rettes til utdanning@nima.no

 

Adresse

E-post: post@nima.no