Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB
Strategisk innkjøpsledelse

Organisering og utvikling


KURSET BYGGER VIDERE på din kunnskap om strategisk innkjøpsledelse.

DU LÆRER MER OM hvordan strategiske grep i innkjøpsavdelingen organiseres
for best muligmåloppnåelse. Du skal etter endt kurs kunne vurdere-, og gjennomføre
organisatoriske endringsbehov.


EMNEOVERSIKT        

Organisasjonsstruktur
Roller
Kompetanse
V  Kartlegging av endrings- og utviklingsbehov
V  Ledelse av endringsarbeid
V  Shared Service – felles, sentralt innkjøpsarbeid

 
PASSER FOR INNKJØPERE OG INNKJØPSLEDERE som ønsker mer kunnskap om
ledelse i innkjøpsprosesserGJENNOMFØRES ved to dagers kursundervisning.


EKSAMEN avlegges i form av en innleveringsoppgave i etterkant av kurset.
Eksamen er frivillig, men for å oppnå autorisert tittel må eksamen gjennomføres og bestås.SPØRSMÅL OM KURS I ORGANISERING OG UTVIKLING
Snakk med en kompetanserådgiver på tlf. 67 98 04 30  //  utdanning@nima.no

 

 

Adresse

E-post: post@nima.no