Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB

Meny

Toll kurs

Nye mva.regler ved import

Er du som importør/innkjøper klar over at du fra 1. januar 2017 selv er ansvarlig for å beregne og rapportere mva., og at dette skal innberettes til Skatteetaten?

DET HERSKER MYE USIKKERHET RUNDT BEREGNING OG RAPPORTERING PÅ IMPORT-MVA. som følge av de nye reglene. Derfor lanserer vi nå et kurs for å gi deg kompetansen som trengs neste gang dere tar i mot varer/tjenester fra utlandet.


KURSET TAR FOR SEG hva som skjer når forvaltningen av innførselsmerverdiavgift og særavgift overføres fra Tolletaten til Skatteetaten. Du lærer mer om hvordan du som importør/innkjøper skal forholde deg til de nye mva.-reglene og hvordan dere holder oversikt over tolldeklarasjonene.
 


SENTRALE EMNER
V  Fra toll, til skatt – kort om bakgrunn for nye mva.-regler
V  Innføring i de nye reglene for mva. og særavgifter
V  Egenfastsettingsprinsippet i skattemeldingen.
V  Beregning og rapportering av riktig importmerverdiavgift
V  Innhenting av tolldeklarasjon i Altinn
V  Statistisk verdi, toll og særavgifter
V  Gjennomgang av Tolldeklarasjonen
V  Rubrikk 47
V  Tollprosedyrer ved leie, lån eller leasing fra utlandet.
V  Særskilte fritak/reservasjon for tollavgifter.


KURSET PASSER FOR for alle bedrifter som handler med utlandet og som ønsker å forbedre kontrollen med at aller varer blir riktig fortollet.


GJENNOM PRAKTISK UNDERVISNING får du kompetansen som kreves når det nye regelverket trer i kraft på nyåret. Slik får du og din bedrift bedre kontroll med at fortollingen går riktig for seg.
Ønsker å forbedre kontrollen med at alle varer blir riktig fortolle

KURSET GJENNOMFØRES over én undervisningsdag fra kl. 10:00-14:00.
Kurset i Bergen gjennomføres ved Thon Hotell Roenkrantz - se kart
Kurset i Fredrikstad gjennomføres ved Litteraturhuset - se kart


DAGENS FORELESER, Iren Hansen har jobbet med fortolling siden slutten av 80-tallet. Med mange års erfaring fra ulike lederroller i Tollpost Globe har hun opparbeidet solid erfaring innen dette fagområdet, og er klar til å dele sin kompetanse med deg på vårt kommende kurs i nye mva.-regler ved import.

SPØRSMÅL OM KURSET kan rettes til tlf. 67 98 04 30 // 922 79 877


Kurset har begrenset antall plasser!

 

Adresse

Telefon: 67 98 04 30
E-post: post@nima.no