Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB
kurs logistikk supply chain

Transportkalkyler og forhandlinger

Vil du styrke din kompetanse på transportkalkyler?
Vil du bli bedre på forhandlinger?


PÅ KURSET, TRANSPORTKALKYLER OG GORHANDLINGER ser vi nærmere på kjøp av transporttjenester, hva de egentlig koster, hvordan vi kan følge opp produktiviteten og risikoforholdet mellom kjøper og selger.

DU LÆRER, ved hjelp av en regnearkmodell, å kalkulere transportkostnader. Det legges stor vekt på diskusjoner rundt relasjonen mellom transportutøver og transportkjøper, og du vil også lære hvordan man gjennomfører profesjonelle forhandlinger.

SENTRALE EMNER

Hvordan kan transportetterspørsel og miljøbelastning reduseres ved økt integrering i forsyningskjedene? På kurset søker vi svar ved å se nærmere på følgende:

V Hva koster egentlig transporten?
V Skal vi kjøpe transport med åpne kalkyler?
V Oppbygging av en transportkalkyle
V Faste kostnader i transporten
V Variable kostnader i transporten
V Lønnskostnader i transporten
V Transportmarkedet
V Relasjon til transportør
V Måling og oppfølging av transportkostnadene
V Prissetting av en transporttjeneste
V Transportforhandlinger og rollespill
   -Forberedelser og organisering
  - Forhandlingsfaser
  - Fra forhandling, til kontrakt

 

KURSET GJENNOMFØRES over to dager og er en kombinasjon av forelesninger og diskusjonsoppgaver i grupper og plenum. Hver kursdeltaker må medbringe en PC for bruk av Excel regneark.

EKSAMEN ER FRIVILLIG og avlegges i form av innleveirngsoppgave med to ukers innleveringsfrist. Tar du dette kurset som et valgfag på Logistikkprogrammet, må eksamen gjennomføres og bestås for å oppnå autorisert tittel.

Dette kurset avholdes en gang i året!

SPØRSMÅL om kurset kan rettes til utdanning@nima.no

 

 

Adresse

E-post: post@nima.no