Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB

Meny

kurs lean effektivisering gult belte

Lean for innkjøpere og logistikere

Lean er opprinnelig en produksjonsmetodikk for fremstilling av varer/tjenester som ble lansert av Toyota på 50-tallet. Siden den gang har metodikken tatt steget ut fra typiske produksjonsbedrifter, og over til tjenesteleverandører i alle bransjer. Både privateide bedrifter, statlige organer og kommunal sektor har de siste årene lykkes med verdiskaping ved bruk av Lean som verktøy.


KURSET GIR innføring i Lean-metodikk og grunnleggende opplæring i de mest brukte Lean-verktøyene for systematisering av ikke-verdiskapende aktviteter og fjerning av sløsing. Slik kan dere avdekke svinn og tidstyver i fremtiden, og heller rette fokus mot deres kjernevirksomhet og øke tidsbruken på verdiskapende aktivteter.


KURSETS GJØR DEG I STAND til å ta ansvar for prosessforbedringer og effektivisering i tråd med bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Du vil etter endt kurs ha kompetanse til å delta som både team-medlem og fagekspert i forbedringsprosjekter basert på Lean.
 

SENTRALE EMNER
Innføring i Lean-metodikken
V  Bruk av Lean-verktøy
V  Prosesskartlegging
Avvik, retur, miljø og driftskostnader
V  Hvordan effektivisere verdikjeden


PRAKTISK UNDERVISNING  retter fokus mot hvordan din virksomhet kan eliminere sløsing ved å se på kundens/sluttbrukerens opplevelse av deres produkter/tjenester,


KURSET GJENNOMFØRES over to dager med forelesninger, gruppeoppgaver, praktiske øvelser og spill som er en morsom og effektiv måte å forstå verktøyene og effekten av Lean på. Ved vårt neste kurs byttes fly-spillet ut med bygging av pepperkakehus. For mer informasjon om kommende kurs - se her

Kompendium/notatbok utdeles ved kursstart.KURSET PASSER FOR  deg som ønsker å jobbe aktivt med forbedringer i egen organisasjon. Deltakerne på vårt Lean-kurs er både ledere og medarbeidere fra privat
og offentlig sektor. Felles for alle er målet om effektivsering og verdiskapende arbeid.EKSAMEN AVHOLDES siste kursdag og leder til den internasjonale sertifiseringen;
Lean Six Sigma gult belte.


SPØRSMÅL OM VÅRT LEAN-KURS?
Vi hører gjerne fra deg tlf. 67 98 04 30 //  e-post til post@nima.no

 

Adresse

Telefon: 67 98 04 30
E-post: post@nima.no