Norsk PMI

Norsk PMI er Norges innkjøpssjefsindeks og offentliggjøres i et samarbeid mellom NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB Market.

Innkjøpssjefsindeksen er en diffusjonsindeks, og beregnes ved at man måler hvor mange prosent av innkjøpssjefene som svarer at produksjonstakten øker. Til dette tallet adderes andelen respondenter som svarer at produksjonen er uendret, multiplisert med 0,5.

Tall for delindeksen over 50 innebærer tilvekst, tilsvarende betyr indekstall under 50 en avmatning.

Ferske PMI-tall publiseres normalt første virkedag i måneden.
Klikk >> HER for oversikt over siste publiseringer. 

Kommende publiseringsdatoer i 2018:
1.august
3.september
1.oktober
1.november
3.desember

FAKTA OM PMI
Om lag 300 norske innkjøpssjefer mottar hver måned et elektronisk spørreskjema der de blir bedt om å vurdere bedriftens behov for varer og tjenester.

Norsk PMI er et samarbeid mellom Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA) og DNB Markets 

PMI er forkortelse for Purchasing Management Index.