Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB

Norsk PMI

Norsk PMI er Norges innkjøpssjefsindeks og offentliggjøres i et samarbeid mellom NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank.

Innkjøpssjefsindeksen er en diffusjonsindeks, og beregnes ved at man måler hvor mange prosent av innkjøpssjefene som svarer at produksjonstakten øker. Til dette tallet adderes andelen respondenter som svarer at produksjonen er uendret, multiplisert med 0,5.

Tall for delindeksen over 50 innebærer tilvekst, tilsvarende betyr indekstall under 50 en avmatning.

Klikk her for å komme til nyeste PMI-måling

Ekstra tallsett, norsk PMI (ikke-sesongjustert)

Ferske PMI-tall publiseres normalt første virkedag i måneden.

Kommende publiseringsdatoer i 2017:


2.januar 2018

 

FAKTA OM PMI
Om lag 300 norske innkjøpssjefer mottar hver måned et elektronisk spørreskjema der de blir bedt om å vurdere bedriftens behov for varer og tjenester.

Norsk PMI er et samarbeid mellom Norsk forbund for innkjøp og logistikk (NIMA) og Danske Bank.

PMI er forkortelse for Purchasing Management Index.

 

 

Bli medlem

Kurs og konferanser

Adresse

E-post: post@nima.no