Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB

Bred oppgang i industriaktiviteten

 

PMI for februar ble 57,5. Det var en nedgang fra 58,4 i januar. Det er først og fremst et markant fall i produksjonsindeksen som trakk PMI ned. Denne nedgangen må ses i lys av at produksjonsindeksen for januar var særskilt høy. Ordreinngangen holder seg høy og ble lite endret i februar. Reduserte leveringstider og en høyere sysselsettingsindeks bidro positivt til PMI, sammen med en nedgang i lageret av innkjøpte varer. Samlet sett er indeksen fortsatt høy, og understøtter det generelle bildet av en bred, men moderat oppgang for industrien.

Produksjon

roduksjonsindeksen, justert for sesongvariasjoner, avtok med 5,4 poeng til 58,6 i februar. Nedgangen kan ses på som en korreksjon av den sterke oppgangen i januar. Produksjonsindeksen i februar er 0,6 prosent høyere enn nivået for fjerde kvartal.

Ordre

Indeksen for nye ordre falt med 0,1 poeng til 57,8 i februar. Eksportordreindeksene trakk ned, mens indeksene for hjemmemarkedsordre steg. Nivået er fortsatt høyt.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen steg til 56,0 i februar, opp fra 55,4 i januar. Endringen er innenfor normale svingninger og nivået er godt over gjennomsnittet.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg til 62,7 i februar, opp 1,1 poeng fra januar. Dette er den høyeste indeksverdien siden mai 2007. En høy indeks betyr kort leveringstid.  Samtidig avtok lagrene av innkjøpsvarer, etter oppgang i januar.

 

 

Last ned fullstendig PMI-rapport for februar 2018

Pressemelding

 

DETTE ER NORSK PMI

PMI står for Purchasing Managers Index. 
Hver måned utarbeides PMI i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene.
Tallene kan påvirke valutakurser og rentemarkeder.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst.
Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Indeksen består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB Market.

 

Kontaktperson om norsk PMI
Bjørnar Svensson,

NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk
Mobil
   : 91 60 87 28

Mail      : bjornar.svensson@nima.no

 

Vi holder deg oppdatert på jobb og karriere via LinkedIn.
Følg oss og  å få de siste oppdateringene først!

KLIKK HER

 

 

 

 

Adresse

E-post: post@nima.no