Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB

Fortsatt vekst i industrien

Norsk PMI falt moderat fra 54,6 i april, til 54,3 i mai. Til tross for nedgang vitner PMI-verdi på godt over 50 allikevel om fortsatt industrivekst.

PMI falt til 54,3 i mai fra 54,6 i april. Dermed fortsetter oppgangen i industrien om enn i et noe svakere tempo enn i april. Det var en klar tilbakegang sysselsettingsindeksen og ordreindeksen, mens det var framgang i produksjonsindeksen og leveringstiden.

Produksjonsindeksen steg til 57,6 i mai fra 56,0 i april. Det er den høyeste indeksverdien som er målt siden juli 2011. Det indikerer sterk vekst i produksjonen, men kan skyldes en gjeninnhentingseffekt etter påskemåneden april. En nærmere kikk på detaljene viser at bedringen i hovedsak skyldes færre bedrifter som melder om redusert produksjon.

Ordreindeksen falt moderat til 55,5 i mai fra 56,5 i april. Det tyder på fortsatt sterk vekst i ordreinngangen, men noe svakere enn i april. Det var en oppgang i ordreindeksen fra hjemmemarkedet, etter en svak aprilmåned, men det kan skyldes påskens plassering.

Sysselsettingsindeksen falt til 48,8 i mai fra 53,6 i april. Det tyder på at sysselsettingen falt i mai etter å ha steget fem måneder på rad.

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg til 57,3i mai fra 54,6 i april. Denne indeksen trender nå oppover igjen etter å ha falt mot slutten av fjoråret. Lengre leveringstid henger historisk godt sammen med høyere kapasitetsutnyttelse.

Norsk PMI , sesongjusterte tall

 

  Mai April
PMI 54,3 54,6 (54,7)
Ordreinngang 55,5 56,5 (56,7)
Produksjon 57,6 56,0 (55,8)
Sysselsetting 48,8 53,6 (54,3)
Leverandørers leveringstid 57,3 54,6 (54,3)
Lager av innkjøpte varer 49,2 47,5 (47,4)

Last ned fullstendig PMI-rapport for mai 2017

Norsk PMI - Ikke sesongjusterte verdier

 

DETTE ER NORSK PMI

PMI står for Purchasing Managers Index. 
Hver måned utarbeides PMI i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene.
Tallene kan påvirke valutakurser og rentemarkeder.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst.
Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Indeksen består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank Norge.

 

Kontaktperson om norsk PMI
Bjørnar Svensson,

NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk
Mobil
   : 91 60 87 28

Mail      : bjornar.svensson@nima.no

 

Vi holder deg oppdatert på jobb og karriere via LinkedIn.
Følg oss og  å få de siste oppdateringene først!

KLIKK HER

 

 

 

 

Adresse

E-post: post@nima.no