Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB
Liten nedgang i produksjon, ordre og sysselsetting
 
PMI for mai ble 55,8 poeng, ned 0,3 poeng fra april. Nedgangen i mai kom etter oppgang i april, men PMI har falt med 2,7 poeng siden januar. Fallet i mai skyldes primært nedgang i produksjonsindeksen, men også indeksen for ordreinngangen og sysselsettingen avtok noe. Indeksen for leveringstid tok seg imidlertid opp i mai etter en nedgang i april. Alle delindeksene er fortsatt på solide nivåer og samlet sett fortsetter PMIen å understøtte det generelle bildet av en bred, men moderat, oppgang for industrien.
 
Produksjon
Produksjonsindeksen, justert for sesongvariasjoner, falt med 2,3 poeng til 58,9 i mai. Indeksen er fortsatt på et høyt nivå og var i mai 2,6 poeng høyere enn gjennomsnittet for 2017, men 6,0 poeng lavere enn i januar.
 
Ordre
Indeksen for nye ordre avtok med 0,6 poeng til 55,0 i mai. Det var ordreinngangen for eksportmarkedet som falt, mens ordreinngangen for hjemmemarkedet tok seg litt opp. Nivået på ordreinngangen er 2,1 poeng lavere enn gjennomsnittet for 2017.
 
Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen falt med 1,3 poeng til 53,9 i mai. Indeksen er 1,4 poeng høyere enn gjennomsnittet for i fjor, men 1,3 poeng lavere enn i januar.
 
Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid steg til 63,2 i mai, opp 4,7 poeng fra april. En høy indeks betyr kort leveringstid, altså indikerer oppgangen i mai en nedgang i leveringstiden.  Lagrene av innkjøpsvarer steg med 0,7 poeng til 57,4 i mai

 

 

Last ned fullstendig PMI-rapport for mai 2018

Pressemelding

 

DETTE ER NORSK PMI

PMI står for Purchasing Managers Index. 
Hver måned utarbeides PMI i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene.
Tallene kan påvirke valutakurser og rentemarkeder.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst.
Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Indeksen består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB Market.

 

Kontaktperson om norsk PMI
Bjørnar Svensson,

NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk
Mobil
   : 91 60 87 28

Mail      : bjornar.svensson@nima.no

 

Vi holder deg oppdatert på jobb og karriere via LinkedIn.
Følg oss og  å få de siste oppdateringene først!

KLIKK HER

 

 

 

 

Adresse

E-post: post@nima.no