Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB

Leder nettverk innen Innkjøp og Supply Chain

Som leder kan man ofte føle seg alene med et stort ansvar, og kjenne behov for noen å drøfte utfordringer med. Nå inviterer NIMA til et eksklusivt og fremtidsrettet ledernettverk innen innkjøp og Supply Chain. Flere deltakere fra spennende bedrifter og ulike bransjer har meldt sin interesse. Felles for alle er et ønske om inspirasjon, faglig utbytte og erfaringsutveksling.

Flere drar nytte av å inngå i et organisert nettverk med andre i tilsvarende posisjon. Kontaktene man knytter på slike møteplasser er svært viktig. Denne høsten samler NIMA, for første gang, en nøye utvalgt gruppe som gjennom fire samlinger får innblikk i trender og aktuell tematikk for ledere innen innkjøp og Supply Chain.

Fortrolig arena
Tiden da man holdt kortene tett til brystet er forbi. Deling av informasjon og mer åpenhet har blitt en viktig suksessparameter for å sikre videre vekst. Dette har vi, uten sammenligning for øvrig, sett vellykkede eksempler på fra blant annet elektronikkverdenen. Tesla-sjef, Elon Musk tilgjengeliggjør for eksempel alle sine patenter for allmenheten da han ser det som et trekkplaster for dyktig arbeidskraft og videre vekst.

Lær av de beste
Nå er det altså erfaringsutveksling og deling av informasjon som gjelder. Med NIMAs nye ledernettverk får deltakerne en eksklusiv og fortrolig arena for erfaringsutveksling,  læring av hverandre og faglig påfyll. Gjesteforelesere og eksperter tilfører nye impulser på samlingene og gir deltakerne innblikk i potensielle muligheter og trusler som ligger i en fremtid med stadig økt konkurranse.

Lederperspektiv
Som leder innen innkjøp/Supply Chain er deltakerne i NIMAs ledernettverk ansatt for å dekke en funksjon og fagområde. Kompetansen er der, men hvem spør man når det er noe man lurer på? Gjennom ledernettverkets fire, årlige samlinger får deltakerne et skreddersydd program for moderne ledere som er opptatt av å skape verdier gjennom strategisk innkjøp og logistikk. Hvordan man fremstår som leder, og får hele teamet til å dra i samme retning blir også et naturlig fokusområde.

Verdifull nettverksbygging
I flere av NIMAs internasjonale søsterforeninger har dannelsen av et slikt nettverk vist seg svært effektivt for innkjøpsledere og Supply Chain-managere som søker nye og gode løsninger på sine utfordringer. Kunnskapen man får gjennom erfaringsutveksling med andre i tilsvarende lederposisjoner, kan man ikke lese seg til. Det handler om å snakke sammen, bygge nettverk på tvers av ulike bransjer og benchmarking med de beste.

Spennende bedrifter deltar
Det har vært stor interesse rundt NIMAs nye ledernettverk fra både leder- og direktørnivå. Når første samling går av stabelen over sommeren vil flere ledere fra komplekse innkjøpsorganisasjoner, spennende bedrifter og flere ulike bransjer være representert. Felles for alle er at de sitter på lang erfaring og solid kompetanse. Nå ser de frem til både å dele kunnskap, men også motta råd som vil gjøre dem til enda bedre ledere innen innkjøp og Supply Chain.

 

Neste samling i Ledernettverk Øst er 21.11.2017

Tema for samlingen er næringslivsetikk.

Er lovbrudd for egen vinnings del, bedre eller verre enn lovbrudd på vegne av firmaet eller avdelingen?

Gylne fallskjermer med urimelige pensjonsavtaler på 900 millioner slik tidligere ABB topp Percy Barnevik sikret seg.

Satt opp mot helseforetaket Vestre Viken som er tiltalt for grovt bedrageri, hvor feil bruk av koder skal ha gitt foretaket mer enn åtte millioner kroner urettmessig i offentlige inntekter.

 

I avisene leser vi om ledere som gjør beviste eller ubeviste feil og det er lett å trå feil både privat og i arbeidslivet.

Spesielt vi som jobber innen innkjøp er utsatt og må ha fokus på å gjøre de riktige tingene.

Så hvordan går vi fram for å etablere gode rutiner og holdninger internt i egen bedrift?

 

Spørsmålene er mange!

-  Hvordan opptre i forhold til kunder både nasjonalt og internasjonalt, leverandører og konkurrenter?

- Hvordan håndtere kollegaer og medarbeidere?

-  Hvordan håndtere varsling og varslere?

-  Hvordan reagere og følge opp brudd på retningslinjer?

-  Hva trenger vi av verktøy i bedriften og ikke minst hva finnes?

Kvelden gir en unik mulighet til å høre hvordan andre har løst det.

  .
 

For mer informasjon og påmelding - kontakt Bjørnar Svensson på tlf. 91 60 87 28 // e-post: bjornar.svensson@nima.no

   

 

 

Adresse

E-post: post@nima.no