Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB

Siden oppstart har det har vært stor interesse rundt dette nettverket og vi har fått forespørsler om etablering av  tilsvarende nettverk i Vest.

Og vi startet nå et nytt nettverk i Bergen.

Samlingene er en kombinasjon av foredrag om aktuelle problemstillinger, rundbordsdiskusjoner og mulige løsningsforslag. Dette byr på en unik mulighet for erfaringsutveksling med andre innen faget Temasen som har blitt diskutert i nettverket har vært:

  • Korrupsjon og Kartellvirksomhet
  • CSR
  • International ledelse
  • Strategisk kategoristyring
  • Outsourcing
  • Strategisk leverandørutvikling
  • Prosjektstyring

 

FORTROLIG ARENA

Flere vellykkede eksempler fra blant annet IKT og elektronikkbransjen viser at deling av informasjon og mer åpenhet er en viktig

suksessparameter for å sikre videre vekst. Som deltaker i NIMAs ledernettverk får du tilgang til en fortrolig arena hvor du møter andre

ledere innen innkjøp og Supply Chain. Ledere fra ulike bedrifter og et bredt spekter av bransjer. 

 

LÆR AV DE BESTE

I tillegg til erfaringsutveksling og læring av hverandre, får du faglig påfyll og ekspertise fra dyktige gjesteforelesere. Slik får du som

deltaker innblikk potensielle utfordringer og aktuelle løsninger som kan bidra til økt konkurransekraft i bedriften.

SKREDDERSYDD LEDELSESUTVIKLING

Våre fire årlige samlinger tilbyr aktuelle tema, skreddersydd for ledere som er opptatt av verdiskapende innkjøp og strategisk logistikk.

Hvordan man fremstår som leder, og får hele teamet til å dra i samme retning blir også et naturlig fokusområde.

VERDIFULL NETTVERKSBYGGING

Kunnskapen man får gjennom erfaringsutveksling med andre i tilsvarende lederposisjoner, kan man ikke lese seg til. Det handler om å

snakke sammen, bygge nettverk på tvers av ulike bransjer og benchmarking med de beste. 

FØRSTE SAMLING 28. SEMPTEMBER 2017

Tema for samlingen er innkjøp inn i framtiden:

Hvordan vil vår hverdag se ut?
​  Har robot teknologien overtatt våre arbeidsoppgaver?
  Digital endringsledelse, hva innebærer det?
Hvilke grep må vi ta for å tilpasse oss?
Hvordan sikre at vi fortsatt skal være attraktiv som arbeidsgiver?

Vi møtes for innkjøpsfaglig faglig påfyll i Bergen sentrum, og avslutter samlingen med en hyggelig nettverksmiddag og mingling.

Prisen for å delta i nettverket er kr. 21.500,- ex mva. pr år.  Dette inkluderer fire fagsamlinger med påfølgende nettverksmiddag.

Er dette noe du kunne tenke deg å være med på?

Ta kontakt for nærmere informasjon om NIMAs ledernettverk, eller meld deg på ved å sende en mail til:Daglig leder, Bjørnar Svensson
tlf. 91608728 //  e-post: bjornar.svensson@nima.no

 

Adresse

E-post: post@nima.no