Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB
Noe mindre oppgang i industriaktiviteten
 
PMI for mars ble 55,0, ned 2,0 poeng fra februar. Nedgangen skyldes primært en nedgang i indeksen for ordreinngangen, spesielt fra hjemmemarkedet. Også de andre delindeksene avtok litt i mars. Produksjonsindeksen er fortsatt på et høyt nivå og alle indeksene bortsett fra lager indikerer økt aktivitet. Samlet sett er PMI fortsatt høy, og understøtter det generelle bildet av en bred, men moderat, oppgang for industrien. På grunn av en tidlig påske ble tallmateriale hentet inn tidligere enn normalt.  Foreløpige PMIer for eurosonen avtok også noe i mars.
 
Produksjon
Produksjonsindeksen, justert for sesongvariasjoner, avtok med 1,1 poeng til 56,6 i mars etter en markant nedgang fra at høyt nivå i februar. Produksjonsindeksen i mars er 0,3 poeng høyere enn gjennomsnittet i 2017.
 
Ordre
Indeksen for nye ordre falt med 4,6 poeng til 52,6 i mars. Både eksportordreindeksen og indeksen for hjemmemarkedsordre falt, men sistnevnte avtok mest. Nivået er 4,5 poeng lavere enn gjennomsnittet for 2017, men indikerer fortsatt økt aktivitet.
 
Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen falt med 1,7 poeng til 53,9 i mars. Nivået er fortsatt godt over gjennomsnittet for i fjor.
 
Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid falt til 62,1 i mars, ned 0,6 poeng fra februar. En høy indeks betyr kort leveringstid.  Lagrene av innkjøpsvarer falt 1.4 poeng til 49.8 i mars.

 

 

Last ned fullstendig PMI-rapport for mars 2018

Pressemelding

 

DETTE ER NORSK PMI

PMI står for Purchasing Managers Index. 
Hver måned utarbeides PMI i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene.
Tallene kan påvirke valutakurser og rentemarkeder.

Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst.
Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.

Indeksen består av fem delindekser: Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.

Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB Market.

 

Kontaktperson om norsk PMI
Bjørnar Svensson,

NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk
Mobil
   : 91 60 87 28

Mail      : bjornar.svensson@nima.no

 

Vi holder deg oppdatert på jobb og karriere via LinkedIn.
Følg oss og  å få de siste oppdateringene først!

KLIKK HER

 

 

 

 

Adresse

E-post: post@nima.no