Meny

Søk

Velg språk

  • en_GBNORSK PMI VISER 54,7!
-Sterkeste vekst på fem år!

Ferske PMI-tall viser en kraftig oppgang fra 53, 0 i februar til 54,7 i mars. I følge landets innkjøpssjefer er det god grunn til å tro på lysere dager for norsk industri.

publisert 03.04.2017

-Innkjøpssjefsindeksen viser generelt en solid vekst i industrien med god fremgang i samtlige delindekser, bortsett fra leverandørenes leveringstid. Vi må hele fem år tilbake i tid for å finne tilsvarende vekst for norsk PMI, uttaler Svein-Egil Hoberg i NIMA.

Bortsett fra novembers PMI-tall, er dette tiende måned på rad at norsk PMI viser økt industriaktivitet.

 

 

FLERE ORDRE - ØKT PRODUKSJON
Delindeksen som angir forventet produksjon i industrien indikerer sterkere vekst med en oppgang fra 54,4 til 56, 9 i mars.

 

 

     


-Dette produksjonsnivået har vi ikke opplevd på nær fire år, nærmere bestemt i august 2013. Bakgrunnen i denne relativt kraftige økningen er at flere bedrifter meldte om økt omsetning i mars enn de som oppga vekst i februar, kommenterer Svein-Egil Hoberg i NIMA.


 

Last ned fullstendig PMI-rapport for januar 2017

Til tross for solid vekst i produksjonsindeksen, er det delindeksen for ordreinngang som denne måneden opplever den største vekstøkningen.

-Ordreindeksen endte på 57,0 i mars, opp fra 54,0 i februar. Økningen gir en god optimisme for utviklingen i industrien fremover. Etter nedgangen i olje- og gassaktivitetene er dette et godt signal for industrien generelt, utdyper Hoberg.

Med dette er ordreindeksen på sitt høyeste siden mars 2012, og den fallende tendensen vi så frem til november 2016 er brutt.
HØYERE SYSSELSETTING
Sysselsettingsindeksen steg fra 50 i februar til 52,2. Dette var fjerde måned på rad med indeksverdi over 50, noe som indikerer høyere sysselsetting.

-I de siste månedene har vi opplevd en svak økning i sysselsettingen. Det indikerer også en optimisme for fortsatt vekst i industrien. Vi må også nesten 3 år tilbake for å se tilsvarende vekst, uttaler Hoberg.

Tallene stemmer godt overens med andre signaler om sysselsetting, som eksempelvis fra Regionalt nettverk.

Delindeksen for innkjøpte varer hadde en økning fra 45, 6 til 49,5 og er nå den eneste delindeksen som ligger under den kritiske grensen 50.

-Dette i kombinasjon med nedgangen i leverandørenes leveringstid fra 57,7 til 53,5, støtter opp om den generelle industriutviklingen, poengterer Hoberg.INTERNASJONALT NIVÅ
Med dette som bakgrunn er Norsk PMIs vekst nå på nivå med de øvrige land i det vestlige Europa.

-Sverige ligger helt på toppen og viste en industrivekst med PMI på over 60 i februar. Hvordan det har utviklet seg videre vil vise seg når tallene blir offentliggjort i løpet av dagen, avrunder Hoberg.

 

 

Norsk PMI, sesongjusterte tall

 

Mars
2017

Februar
2017

Januar
2017

Norsk PMI

54,7

53,0 (52,6)

51,7 (51,4)

Ordreinngang

57,0

54,0 (53,3)

51,3 (50,6)

Produksjon

56,9

54,4 (53,9)

52,5 (52,1)

Sysselsetting

52,2

50,0 (49,8)

51,4 (51,5)

Leverandørers leveringstid

53,5

57,7 (57,4)

54,0 (53,6)

Lager av innkjøpte varer

49,5

45,6 (45,4)

48,3 (48,4)


 

 

 

 


 

 
 


 

 

 
  


 

 

DETTE ER NORSK PMI
PMI står for Purchasing Managers Index. 
  Hver måned utarbeides PMI i mer enn 40 land. Den måler vareflyten i bedriftene.
  Tallene kan påvirke valutakurser og rentemarkeder.
  Verdier over 50 uttrykker økt aktivitet eller vekst.
  Verdier under 50 kan være et uttrykk for nedgang.Indeksen består av fem delindekser:
       -Ordreinngang, produksjon, sysselsetting, leveringstid og lager av innkjøpte varer.
  Norsk PMI utarbeides av NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Danske Bank Norge.


 

 

Vi holder deg oppdatert på jobb og karriere via LinkedIn.
Følg oss og  å få de siste oppdateringene først!

KLIKK HERTIL NIMA SITT NYHETSARKIV

 

 

 

Adresse

E-post: post@nima.no