NIMA Forbund

NIMA - Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk ble stiftet i 1915, og er med det verdens eldste forbund innen fagområdene innkjøp og logistikk. Forbundet har en stabil medlemsmasse på ca 2.500 medlemmer fordelt på distriktsforeninger i hele Norge.

NIMA er et frittstående og politisk uavhengig forbund som arbeider for å fremme forståelsen for innkjøp, anskaffelser og Supply Chain/logistikk i Norge. Som NIMA-medlem får du tilgang til faglige møteplasser og medlemsmøter, noe som gir deg gode muligheter for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Det foretas innkjøp i stat, kommune og enhver privateid bedrift. NIMA sine medlemmer representerer derfor et bredt spekter av bransjer inne både offentlig- og privat sektor.


STRATEGI
Visjon
NIMA - Norges ledende fagmiljø innen
Innkjøp og Supply Chain Management

Misjon/formål Kompetanse- og ressurssenterfor faglig utvikling og vekst

Forretningsidé
En frittstående og nøytral
medlemsorganisasjon

Verdier Åpen og Uavhengig,Integritet og Respekt