Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB
kurs innkjøp bedriftsøkonomi

Praktisk bedriftsøkonomi for innkjøpere og logistikere

KURSET ER SPESIALTILPASSET deg som jobber med innkjøp og logistikk. Praktisk undervisning tar for seg ulike, økonomiske problemstillinger som kan forekomme underveis i innkjøpsprosessen.

EMNEOVERSIKT        

Sentrale begreper innen bedriftsøkonomi
Kapitalrasjonalisering og avkastning
på investert kapital
V  Kalkyler
V  Likviditetsbudsjett
Leverandørens evne til å overleve, leverandørstrategi
V  Bedriftsøkonomisk leverandørvurdering
Innkjøp og logistikk-kostnader i verdikjeden
Faste og variable kostnader
Regnskapsanalyser
Muligheter for påvirkning
V  CASE - Bedriftsøkonomi i innkjøp og logistikk 

PASSER FOR DEG SOM ØNSKER å forstå innkjøpsprosessen som en del av en større sammenheng.

Kurset gir god forståelse for sentrale begreper og gjør deg til en bedre innkjøper og problemløser.


GJENNOMFØRES ved tre dagers kursundervisning, samt selvstudium.
Vi vektlegger praktisk tilnærming til pensum gjennom forelesninger, caser og workshops.

EKSAMEN er frivillig og avvikles  gjennom skriftlig innleveringsoppgave i etterkant av kurset.


SPØRSMÅL OM PRAKTISK BEDRIFTSØKONOMI?

Snakk med en kompetanserådgiver på  tlf. 67 98 04 30

 

 

Adresse

E-post: post@nima.no