Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB
strategisk innkjøpsledelse kurs innkjøp

Strategisk Innkjøpsledelse

FOR Å LYKKES MED EFFEKTIV RESSURSBRUK ved innkjøp kreves det en ledelse som
organiseres og tilrettelegger for at  gevinster skapes og synliggjøres.

DETTE KURSET
tar for seg innkjøpslederens viktige rolle i forhold til øvrig strategisk arbeid
i virksomheten. Innkjøpslederens strategiske innsikt og evne til å utvikle og kommunisere
strategier er avgjørende for å sikre gode, langsiktige effekter.


KURSET GIR DEG konkrete råd om hvordan innkjøpsfunksjonen gjennom sine virkemidler kan
påvirke og videreutvikle virksomhetens strategiske mål.

EMNEOVERSIKT        

V  Utvikling av strategi
V  Endring av strategi
V  Implementering av strategi
Overordnet innkjøpstema
Strategisk ledelse


PASSER FOR INNKJØPERE OG INNKJØPSLEDERE som ønsker å styrke sin strategiske innkjøpskompetanse med tanke på ledelse. Kurset henvender seg seg spesielt til ledelsen innen innkjøp, logistikk og Supply Chain og har deltakere fra både offentlig og privat sektor.


GJENNOMFØRES ved to dagers kursundervisning.


EKSAMEN avlegges i form av en innleveringsoppgave i etterkant av kurset
Eksamen er frivillig, men for å oppnå autorisert tittel må eksamen gjennomføres og bestås.


SPØRSMÅL OM STRATEGISK INNKJØPSLEDELSE?
Snakk med en kompetanserådgiver, tlf. 67 98 04 30  //  utdanning@nima.no

 

Adresse

E-post: post@nima.no