Meny

Søk

Velg språk

  • en_GB

Meny

Generell studieinformasjon

Her får du praktisk informasjon om våre kurs og nærmere informasjon om hva du kan forvente av vår gjennomføring.


 

PÅMELDING TIL VÅRE KURS skjer gjennom våre nettsider, pr. telefon eller e-post. Påmeldingfristen kan variere noe for de ulike kursene, men er som regel satt til en måned i forkant av kursets oppstartsdato. Dersom det er plass ved kurset, holder vi selvsagt påmeldingen åpen frem til kursstart. Er du ute i siste liten? Ring oss på 67 98 04 30.


KURSAVGIFTEN  dekker undervisning, eksamen og sensur, samt det kursmateriellet som til enhver tid er oppgitt på nettsiden for det aktuelle kurset. Lunsj og annen bevertning underveis i kurset er også inkludert i deltakeravgiften
Overnatting er ikke inkludert i kursavgiften, men vi har gode avtaler med hotellene hvor vi holder kurs. Les mer her

Dersom du ikke ber om hotellreservasjon ved påmelding, forutsetter vi at du ordner dette på egen hånd, eller ikke har behov for overnatting. Vi gjør oppmerksom på at hotellbestillingen er en avtale mellom deg og hotellet.


FAKTURA kan sendes pr.post, gjennom EHF, eller som pdf. pr. e-post. Denne kommer normalt en uke etter at din påmelding er registrert. Betalinsfrist er 14 dager fra fakturadato, eller senest innen kursstart.

 

"MIN SIDE" GIR DEG TILGANG  til ditt eget område på nima.no. Her vil du, etterhvert som du gjennomfører kurs hos oss, få opp din kurshistorikk og karakterer ved avlagte eksamener. I denne portalen finner du også elektronisk kursmateriell for nedlasting og evt. utskrift i forkant av kurset. Du mottar en egen e-post når dette er klart.
Ditt brukernavn for "min side" er din e-postadresse.

Har du glemt ditt passord, er det viktig at du får generert et nytt, fremfor å opprette en ny bruker!


KURSDAGEN STARTER
normalt kl. 09:00 dersom ikke annet er oppgitt. Evt. påfølgende kursdager starter
kl. 08:30. Kursdagene varer normalt til kl. 16:00, og inneholder flere små pauser, samt en lengre lunsj midt på dagen.
Krever undervisningen bruk av PC, kalkulator eller annet ustyr, er det nærmere beskrevet i den aktuelle kursomtalen.


EKSAMEN OG PERSONVERN er noe vi i NIMA tar på alvor. Du får derfor tildelt et studentnummer i forkant av ditt første NIMA-kurs. Dette finner du også når du er logget inn på "min side". Dette nummeret benyttes som eksamensnummer, og gjelder alle dine fremtidige kurs ved NIMA.

Vi ivaretar dine interesser på en forsvarlig måte, og krever skriftlig taushetserklæring fra samtlige av våre forelsere. Alle innleveringsoppgaver/prosjektarbeid blir behandlet konfidensielt i vårt system.SENSUR FORELIGGER senest fem uker etter innleveringsfristen. Når sendur foreligger, finner du din karakter ved å logge deg inn på "min side". Vi informerer deg pr e-post når dette er tilgjengelig.


KURSBEVIS & VITNEMÅL sendes til leveringsadressen du har oppgitt under din bruker på "min side". For å endre leveringsadresse, logg deg inn på " min side" og oppdater din personlige profil. Har du gjennomført kurset uten å ta eksamen, mottar du et bevis for din deltakelse uten karakter.

 

FRITAK FOR FAG kan gis i vår lengere studieløp, som innkjøpsprogrammet og logistikkprogrammet. Dersom du har tidligere utdanning du mener er relevant, kan vi godkjenne inntil to emner/kurs slik at du oppnår tittelen, Innkjøpsøkonom/Logistikkøkonom. Send din begrunnelse, samt attesterte kopier av vitnemål for kursene du evt. ønsker å få vurdert for fritak til utdanning@nima.no


HVA OM DU ER FORHINDRET FRA Å DELTA?
Din kursplass kan fint overdras til en kollega i samme bedrift frem til kursstart. Ring oss for omregistrering!
Har du ingen som kan ta din plass, kan du inntil 14 dager før kusstart be om flytting til et tilsvarende kurs.
Ved avbestilling 14-0 dager før kursstart gis dessverre ingen refusjon.  
Avmelding meldes via utdanning@nima.no // tlf. 67 98 40 30

Ved avbestilling av overnatting, må den enkelte selv ta kontakt med hotellet da hotellbestillingen er å anse som  en avtale mellom kursdeltaker og det repsektive hotellet.


AVLYSNING AV KURS OG KONFERANSER kan forekomme pga. for få deltakere og øvrige forhold utenfor vår kontroll. Dersom vi blir nødt til å avlyse et kurs; vil du få beskjed fra oss pr. e-post om dette. Ved avlysning vil vi tilby deg det samme kurset på en senere dato, eller et annet kurs hos NIMA til tilsvarende verdi. NIMA står ikke ansvarlig for kostnader knyttet til flybilletter, hotell eller lignende ved en evt. avlysning.

 

Adresse

Telefon: 67 98 04 30
E-post: post@nima.no