DNB PMI for august steg med 5,1 poeng til 53,8.  Indeksen for august ble trukket opp av delindeksene for ordre og produksjon, de samme delindeksene som bidro til å trekke PMI ned i juli. Sysselsettingsindeksen bidro isolert sett til å trekke ned DNB PMI i august. Etter store variasjoner i PMI gjennom sommeren, ser nivået på DNB PMI i august mer forenlig ut med andre indikatorer for industrien. Nå er alle delindeksene igjen over 50 og indikerer dermed økt aktivitet. Trenden i DNB PMI har likevel vært nedadgående det siste året.  

Produksjon

Produksjonsindeksen steg med 10,5 poeng i august til 55,2. Nivået er 1,7 poeng lavere enn gjennomsnittet for de foregående tolv måneder.

Ordre

Indeksen for nye ordre steg med 12,1 poeng til 55,6 i august. Indeksen var 0,1 poeng lavere enn gjennomsnittet foregående tolv måneder. Det var hjemmemarkedsordrene som steg markant, mens eksportordrene var på om lag samme nivå som i juli. 

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen falt med 4,8 poeng til 53,6 i august. Det var 1,3 poeng lavere enn gjennomsnittet de foregående tolv månedene.   

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 1,5 poeng til 51,3 i august. En høyere indeks betyr lengre leveringstid og er assosiert med høyere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer var uendret på 51,0 i august. Lavere lagre assosieres med høyere aktivitet.