I samarbeid med Deloitte inviterer NIMA Forbund til NIMA Forum, hvor temaet er Procurement 4.0. Forumet vil gi et innblikk i hvilken kompetanse og verktøy som kreves for å forberede og optimalisere innkjøpsfunksjonen.

Mer informasjon om foredragsholderne:

Elin Hauge, Vice President i Cognitive Services, EVRY
Elin Hauge er Vice President i Cognitive Services i EVRY. Hun leder et team av erfarne rådgivere innenfor kunstig intelligens og nye teknologier, samt at hun har ansvaret for EVRYs totale portefølje av produkter og tjenester innenfor disse teknologiene. Elin er en erfaren foredragsholder, og er spesielt kjent for å formidle komplekse problemstillinger med enkle ord og humoristiske sleivspark. I dette foredraget deler hun et utvalg refleksjoner rundt hva digitalisering egentlig handler om, hva det betyr for norske virksomheter, og hvordan dette påvirker innkjøperens rolle.

Jeanette Louise Rønning, Leder Emerging Tech, EVRY. Ønsker du å lære hvordan du kan gi kandidatene en mye bedre rekrutteringsopplevelse, effektivisere hverdagen for HR og ledere som rekrutterer, og samtidig få mer mangfold og lavere turnover. Vi snakker ikke science fiction, men rekruttering gjennom spill og roboter. Vær med Jeanette, leder for Emerging Tech, å hør hvordan fremtidens teknologier nå har blitt en del av hverdagen til HR.

Geir Isene, Innovation Manager, Dualog Innovation Garage“Shipping industrien trenger en Alien Invasion for å omfavne endringer”, sier Geir Isene, Innovation Manager i Dualog Innovation Garage. 

Geir har over 20 års erfaring med Service Management og designe innovasjonsprosesser. Den siste tiden har Geir jobbet med å kommersialisere og digitalisere norsk sjømat teknologi sammen med norsk shippingbransje mot det Japanske konsumentmarkedet og containertrafikk til sjøs sammen med Maersk og samarbeidspartnere.

Rèmy De Lavergne ,Transportation and Logistics Purchasing Manager, Fnac Darty
de Lavergne Procurement Matrix
Rèmy vil gi oss et dypdykk inn i

«The Lavergne Procurement Matrix – a Managerial and Pedagogical tool for Education and Companies». Matrisen brukes av innkjøps-ledere til å evaluere og utvikle deres innkjøpsteam, samt kommunisere med ledelsen.

Hugues Poissonnier, Associate Professor, Grenoble Ecole de Management
de Lavergne Procurement Matrix
Hugues vil bistå Rèmy i andre del av foredraget der de sammen skal ta for seg «The Lavergne Procurement Matrix – a Managerial and Pedagogical tool for Education and Companies». Grenoble Ecole de Management er anerkjent for å være et ledende forskningssenter innen anskaffelser.

Alexander V. Nedelchev, Partner, Strategy & Operations, Deloitte CH
Success stories, insight and thoughts around Procurement 4.0
Alexander har mer enn 20 års erfaring fra konsulentbransjen, og har arbeidet for en rekke kunder og industrier. Han vil dele sine tanker og erfaringer rundt dagens tema.


Duncan Brock,
 FCIPS Chartered, Group Director, Chartered Institute of Procurement & Supply
The Future of the Procurement Profession: How will new technologies change our roles? What will happen to supply markets? What skills will we need in the future environment? Duncan Brock er en del av ledelsen i CIPS. Hans hovedrolle er å sikre at CIPS tilbyr sine kunder over hele verden produkter og tjenester som hjelper dem med å utvikle og forbedre sine innkjøpsteam.


Pierre Lapree,
 Founder, Per Angusta
Approaching Procurement digitization: Start with People
Pierre vil dele sine tanker rundt hvilke forventninger og ambisjoner innkjøp bør ha til digitalisering, og hvilken tilnærming han anbefaler for å lykkes.


Asbjørn Wexsahl

Universitetslektor NTNU
Har lang erfaring innenfor anskaffelser innenfor forsvaret og ulike privat industri. Han har i tillegg også både jobbet med salg og produksjonsledelse og har således erfaring fra «alle sider» av bordet. Fagansvarlig og studieprogramansvarlig for Logistikkingeniørstudiet ved NTNU.

Best Value Procurement- eller Prestasjonsinnkjøp- Paradigmeskifte eller «same shit new wrapping». BVP er en ny tilnærmingsmetode til innkjøp basert på at det er leverandøren som er eksperten. Dette gir nye utfordringer for anskaffende organisasjoner. Jeg vil gi en kort innføring i metoden, type anskaffelser den egner seg for, og ikke minst hvilke holdningsendringer som kreves for at BVP skal kunne lykkes.