Best value procurement er en kjent metodikk som benyttes av flere offentlige etater og kommuner, som et prøveprosjekt for å få til bedre kvalitet og leveranser i prosjektene i offentlig sektor.

Det som er spesielt med denne metoden er at det er leverandøren , og ikke innkjøperen som er sjefen!

Kom og hør på et spennende foredrag om Best Value Procurement fra en av NTNU´s fremste eksperter på området, og som har vært med på å kartlegge bruken i offentlig sektor.

Asbjørn Wexsahl, Universitetslektor NTNU, vil gi oss en innføring i metoden og hvilke holdninger vi må ha for at denne tilnærmingen skal ha effekt.  Han vil også dele praktiske erfaringer med bruk av metoden.

Metoden benyttes først og fremst innen større prosjekter i offentlig sektor hvor løsningene er ukjente og kvalitet vektlegges høyt, men kan like så godt være til nytte for innkjøpere i privat sektor og øke egen bevissthet rundt kvalitetsmål og parametersetting, og øke bruken av åpne løsningsspesifikasjoner hvor leverandøren er eksperten!

Metodikken benyttes også ofte innenfor totalenterpriser og delt entreprisekontrakter innen bygg- og annleggsbransjen , og i samferdelssektoren.

Deltakere fra både offentlig og privat sektor er velkommen til å høre på og lære mer om metoden og hvordan man kan oppnå mer effektive anskaffelser og oppnå bedre resultater!

T.h topp: Fordragsholdere og deltakere i diskusjon på D/S Louise frokostmøte. Bunn: Asbjørn Wexsahl, Universitetslektor NTNU. NIMA Oslo & Akershus. All rights reserved, publisert 2019.

Meld deg på her