17. oktober avholder EY, i samarbeid med SAP Ariba, et frokostseminar om Digital Procurement. Fokuset vil være å presentere EYs syn på det digitale mulighetsrommet for innkjøpsfunksjonen og presentere praktiske eksempler på digitalisering innen innkjøp.

Ambisjonen er å skape et seminar med nyttig faglig påfyll og en arena for å møte innkjøpskollegaer fra andre selskap. Seminaret vil være gratis å delta på og det vil være mulig å ta med andre kollegaer.

Anskaffelsesfunksjonen vil i fremtiden måtte dra nytte av mulighetene den digitale verden gir. Å gi et svar på dette vil kreve nye ideer, smidige tilnærminger, ny kunnskap og teknologi – men for mange virksomheter er det som mangler et grunnleggende fundament.

-Hvordan kan bedriftens CPO svare på mulighetene og utfordringene med digitale innkjøp og anskaffelser, og gå fra buzzwords til reell verdiskapning?

Nysjerrig på å finne ut mer?