Tema:  Hvordan identifisere konkurransefortrinn i din innkjøps- virksomhet, og hvordan utnytte disse for å nå overordnede mål?

Riitta er en ambisiøs og resultatorientert kvinne med et indre driv om å lykkes. Hennes lederevner er rotet i å dra synerger ut fra sine omgivelser ved å se, og utnytte, detaljene i det store bildet. Som person er hun effektiv, rettferdig og spøkefull, med sterk interesse for psykologiske drivere bak sterke merkevarer, og hvordan disse kan utnyttes for å nå strategiske mål.

Etter seks år i restaurantbransjen, sa Riitta opp sin stilling som daglig leder på Ringnes festsal for å starte på Høgskolen (NTNU) Ålesund. Våren 2015 fullførte hun en master i Internasjonal business og markedsføring med tre professor anbefalinger, prisen for beste masteroppgave 2015, og en bank som har implementert hennes anbefalinger som en del av sin fremtidige merkevarestrategi. Under studietiden arbeidet Riitta på Instituttet for International Business, og hennes første stilling etter endt studie var som en av ni Innkjøpere i Difi/Statens innkjøpssenter. 

I dag bistår Riitta private selskaper og offentlige virksomheter med å realisere strategiske mål gjennom effektiv strategisk- og operativ innkjøp. 

Les her om frokostseminaret