DNB PMI for oktober steg med hele 3,1 poeng til 54,9 og er dermed på linje med gjennomsnittet for første halvår.

Samtlige fem delindekser bidro positivt og har nivåer over 50. Det var en særlig stor oppgang for produksjonsindeksen.

PMI svinger noe fra måned til måned og var i oktober klart høyere enn en beregnet trend.

Denne trenden indikerer imidlertid at aktivitetsveksten er forsiktig på vei opp.

Produksjon

Produksjonsindeksen steg med hele 5,7 poeng i oktober til 58,3. Trenden i produksjonsindeksen har vært svakt nedadgående siden desember i fjor og var fortsatt fallende i oktober.

Ordre

Indeksen for nye ordre steg med 2,6 poeng til 51,6 i oktober. Det var særlig hjemmemarkedsordre som trakk opp med en økning på 4,1 poeng til 52,3. Også eksportordrene tok seg opp, men her er indeksen fortsatt under 50.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen steg med 2,2 poeng til 58,0 i oktober Trenden i sysselsettingsindeksen har vært sideveis den siste tiden.  

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 3,9 poeng til 52,6 i oktober. En høyere indeks betyr lengre leveringstid og er assosiert med høyere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer falt med 3,5 poeng til 51,5 i september. Lavere lagre assosieres med høyere aktivitet.