NIMA Forum 2019 ble sparket i gang 11.oktober med dunder og brak, med ca 150 deltakere for 2. år på rad, i Deloittes egen storstue på Barcode. Årets foredragsholdere bestod av et panel fra Avinor, DNB, AkerBP, Danske Bank, Yara og Statnett.

Visjonære Bo Dungal med tittelen «Head of Procurement Innovation» fra Danske Bank var det store skandinaviske høydepunktet for dagen, som holdt en forrykende presentasjon med tittelen «How and why should Procurement beat the Corporate Immune system to start delivering Real Value».

-Det er en dårlig bevart hemmelighet at procurement kan bidra med varige konkurransefortrinn gjennom økt satsing på kreativitet, kundefokus og digitale plattformer. Åpne plattformer, nye produkter og innovative tjenester var hovedfokus i presentasjonen, med praktiske case eksempler.


Første taler på talerstolen, var Tore Dahle, fra Avinor, et frisk pust med ekte trøndersk dialekt, som gav forsamlingen en pangstart på dagen, etter en varm introduksjon av toastmaster Brandon Wessel.

Tore Dahle, Innkjøpsdirektør, Avinor, om verdiøkende anskaffelser.
Copyright 2019, nima.no

I ren «Nils Arne Eggen stil» ga Tore en grundig gjennomgang av Avinor konsernet, nøkkeltall, endringer i skatteordninger og utbytte av taxfree ordningen, flyskam og fremtidens luftfart løsninger.

-En av de viktigste takeaways fra foredraget var at Innkjøperne må bli mer fremoverlente, skape allianser, synliggjøre verdi og kreve mer plass i «styringsgruppen», eller sakte men sikkert forvitre i den rene tradisjonelle «utfører» rollen. Det ble lagt vekt på at «tillit» er ikke noe du får, men gjør deg fortjent til». Stakeholder aspektet er fremdeles «grunnsteinen» i det strategiske anskaffelsesarbeidet.


Deretter var det Thomas Myhlen sin tur fra DNB, konserninnkjøp, som snakket om hva DNB gjør sammen med leverandørene for å utvikle nye tjenester og løsninger, «Vipps» er et godt eksempel på tjenesteutvikling i DNB.

DNB benytter blant annet et konsept kalt leverandørcase, hvor leverandørene utfordres på kjente problemstillinger og komme opp med nye løsninger. Behovet for banktjenester er i kontinuerlig endring og utviklingen går i et rivende tempo!

Brandon Wessel fra NIMA, stiller Thomas Mylen i DNB, åpne spørsmål fra salen, om innkjøperens fremtidige rolle innen bank- og finans. Copyright 2019, nima.no


Etter en inspirerende halv dag, mingling, og lunch, var det duket for AkerBP, Yara og Statnett sin tur opp på talerstolen.


Spente Nima Forum deltakere venter på neste foredrag etter lunch.
Copyright 2019, nima.no

-Rune Hatteland fra AkerBP, var først ut etter lunch. Rune tok opp behovet for standardisering i norsk olje & gass-industri samt behovet for å bygge strategiske allianser. «Data er den nye oljen», selskapets investeringer i å bygge opp kompetanse i huset for forvaltning av de store datamengdene AkerBP, som ny operatør på sokkelen sitter på, blir en av Akers viktigste oppgaver fremover, for å øke utvinningsgraden av de gjenstående hydrokarbonene på havbunnen.

Rune Hatteland, Category manager, AkerBP. – «Data er den nye oljen»
Copyright 2019, nima.no

-Dette kan ikke AkerBP oppnå alene, og har derfor valgt å inngå strategiske partnership avtaler innenfor selskapets utvalgte satsingsområder med partnere, som skal bidra til å oppfylle målene påpeker Rune.


Etter et inspirerende foredrag om «den nye oljen», var det Fernanda Lopes fra Yara sin tur, til å fortelle om selskapets reise som kunstgjødsel produsent, til en global bærekraftig aktør og pioneer.

Blant annet ble det vist konkrete eksempler på hvordan suksessfullt gjennomføre kategori- og spend analyser i et globalt marked, og organisering av virksomheten gjennom ny innsikt og tilgang på data.

-Fremover vil kanskje fremtidens linjeorganisasjoner være organisert rundt innsikt i Big data mengder, kunstig intelligens/AI, robotisering, og tilgjengeliggjøring av data. For eksempel ble det lagt stor vekt i presentasjonen på lokal tilstedeværelse, i utvalgte internasjonale markeder, hvor Yara operer idag.


Til slutt var det Statnett sin tur til å presentere sin virksomhetsstyringsmodell for større investeringer, blant annet sjøkabel-prosjektet til Tyskland og Storbritannia som er under utbygging, i tillegg til de fire sjøkablene som allerede er i drift til Danmark og en til Nederland. Det er også planer om en ny kabel til Skottland, men dette er ikke vedtatt ennå. Det ble visst praktiske eksempler på hvordan kategoristyring kan bidra til mer struktur og kontroll på anskaffelsene i anskaffelseslederens rolle.

Flott utsikt over Oslo sentrum, fra Deloittes lokaler i Barcode.


Vi ser frem til fortsettelsen, og vi takker alle foredragsholdere, deltakere og sponsorer for innsatsen for denne gang!