DNB PMI for november avtok med 1,6 poeng til 53,7 og er dermed på linje med gjennomsnittet hittil i år.

Det var særlig indeksene for produksjon som bidro til å trekke PMI ned, men sysselsettingsindeksen avtok også noe. Ordreindeksen steg og indeksen for eksportordre er igjen over 50. Indeksen for lager og leveringstid pekte også mot oppgang i aktiviteten. PMI svinger noe fra måned til måned, men en beregnet trend indikerer at aktivitetsveksten er forsiktig på vei opp.

Produksjon

Produksjonsindeksen falt med hele 5,9 poeng i november til 53,0 og reverserte mesteparten av oppgangen i oktober. Trenden i produksjonsindeksen har vært svakt nedadgående siden desember i fjor og var fortsatt fallende i november

Ordre

Indeksen for nye ordre steg med 3,1 poeng til 55,2 i november. Hjemmemarkedsordrene avtok med 0,3 poeng til 52,2 i oktober. Eksportordrene økte fra 49,0 i oktober til 51,4 i november.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen avtok med 1,3 poeng til 56,8 i november. Trenden i indeksen har vært sideveis på et relativt høyt nivå den siste tiden.  

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,2 poeng til 54,1 i november. En høyere indeks betyr lengre leveringstid og er assosiert med høyere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer falt med 4,6 poeng til 46,4 i november. Lavere lagre assosieres med høyere aktivitet.