DNB PMI for desember steg med 1,7 poeng til 55,5 og reverserte dermed nedgangen måneden før. Det var særlig indeksen for produksjon som bidro til å trekke PMI opp i desember, men også ordreindeksen og sysselsettingsindeksen steg noe. PMI svinger noe fra måned til måned, men en beregnet trend indikerer at aktivitetsveksten er forsiktig på vei opp.

Produksjon

Produksjonsindeksen steg med 2,7 poeng i desember til 56,0 og reverserte noe av nedgangen i november. Trenden i produksjonsindeksen var svakt nedadgående fra desember 2018 til september 2019, men har tatt seg litt opp de siste månedene.

Ordre

Indeksen for nye ordre steg med 1,0 poeng til 56,4 i desember. Hjemmemarkedsordrene steg med 0,6 poeng til 53,1 i desember. Eksportordrene økte fra 51,5 i november til 51,8 i desember.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen steg med 0,9 poeng til 57,8 i desember. Trenden i indeksen har vært sideveis på et relativt høyt nivå den siste tiden.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 4,1 poeng til 50,5 i desember. En lavere indeks betyr kortere leveringstid og er assosiert med lavere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 6,2 poeng til 52,2 i desember. Høyere lagre assosieres med lavere aktivitet.