DNB PMI for januar avtok med 4,1 poeng til 50,9, det laveste nivået på tre år (unntatt den lave indeksen i juli i fjor). Det var særlig indeksen for sysselsetting som falt i januar, men også ordreindeksen og produksjonsindeksen gikk ned. PMI svinger noe fra måned til måned, men en beregnet trend indikerer at aktivitetsveksten begynte å avta forsiktig i fjor høst.

Produksjon

Produksjonsindeksen falt med 3,5 poeng til 52,1 i januar og reverserte oppgangen gjennom høsten i fjor. Produksjonsindeksen viser nå en svakt nedadgående trend siden slutten av 2018.

Ordre

Indeksen for nye ordre gikk ned med 4,5 poeng til 51,5 i januar. Eksportordreindeksen hadde en nedgang på 3 poeng og endte dermed på 48,4 poeng i januar. Det tyder på at ordrenivået falt. Indeksen for hjemmemarkedsordrene falt med 0,9 poeng, men ligger nær sitt langsiktige gjennomsnitt.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen falt med hele 8,2 poeng til 48,5 i januar. Sysselsettingsindeksen holdt seg høy gjennom høsten i fjor, men nivået ble altså kraftig korrigert i januar. Trenden i indeksen har vært fallende siden oktober i fjor, men på et høyt nivå.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 1,9 poeng til 52,6 i januar. En høyere indeks betyr lengere leveringstid og er assosiert med høyere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer falt med 2,3 poeng til 49,7 i januar. Lavere lagre assosieres med høyere aktivitet.