DNB PMI for mars falt med 9,7 poeng til 41,9, det laveste nivået siden mai 2009. Nedgangen ble drevet av store fall i indeksene for produksjon, ordre og sysselsetting, som alle faller til nær rekordlave nivåer. På den annen side steg indeksen for leveringstid til et rekordhøyt nivå, noe som bidro til å dempe nedgangen i PMI. Normalt assosieres lengre leveringstider med
høyere aktivitet. Men mange av respondentene viser til transportproblemer og ustabil deletilgang som årsak til lengre leveringstid. For øvrig steg indeksen for priser på innkjøpte varer med 19,1 poeng til rekordhøye 73,8. Kronesvekkelsen oppgis som viktigste årsak til dette.

Produksjon

Produksjonsindeksen falt med 11,4 poeng til 36,0 i mars. Bare i februar 2009 har denne indeksen vært lavere.

Ordre

Ordreindeksen avtok med 18,8 poeng til 34,0 i mars, den svakeste indeksen siden februar 2009. Eksportordrene falt med 18,4 poeng, mens indeksen for hjemmemarkedsordrene gikk ned med 13,7 poeng.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen falt 17 poeng til 33,3 i mars, til nær rekordlavt nivå.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 16,2 poeng til 73,9 i mars. Også dette var rekordhøyt. En høyere indeks betyr lengere leveringstid og er assosiert med høyere aktivitet. Nå reflekterer det trolig transportproblemer og mangel på deler. Lagrene av innkjøpsvarer
steg med 2,5 poeng til 50,3 i mars. Høyere lagre assosieres med lavere aktivitet, men en del respondenter viser til økt sikkerhetslager.

Vi trenger flere respondenter til denne viktige månedlige indeksen – meld din interesse på post@nima.no.