DNB PMI for april steg med 0,6 poeng til 42,0 etter et kraftig fall i mars. Det er små endringer i de viktigste delindeksene for ordre, produksjon og sysselsetting. Det tyder på at fallet i mars fortsatt i april, men nedgangen har ikke tiltatt. Det var særig en oppgang i leverandørenes leveringstid som bidro til oppgang. Normalt assosieres lengre leveringstid med høyere aktivitet, men både i mars og april er det mer sannsynlig at tiltak som grensekontroller, transportproblemer og ustabil varetilgang har trukket leveringstiden opp. Dermed kan PMI i alt ha blitt trukket litt for mye opp.

Produksjon

Produksjonsindeksen falt med 0,2 poeng til 34,5 i april, det laveste nivået som er registrert etter en nedrevidering av indeksen for mars.

Ordre

Ordreindeksen steg med 0,2 poeng til 33,4 i april. Eksportordrene steg med 0,5 poeng, mens indeksen for hjemmemarkedsordrene økte med 1,9 poeng.

Sysselsetting

Sysselsettingsindesen var uendret på 32,9 i april etter at marsindeksen ble revidert ned med 0,4 poeng, tett på det rekordave nivået i 2009.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid steg med 2,6 poeng til 77,4 i april. Også dette var rekordhøyt. En høyere indeks betyr lengere leveringstid. Det er assosiert normalt med høyere aktivitet, men nå reflekterer det trolig transportproblemer og mangel på deler. Lagrene av innkjøpsvarer avtok med 1,8 poeng til 48,4 i april.

Vi trenger flere respondenter til denne viktige månedlige indeksen – meld din interesse på post@nima.no.