Kursprogrammet er tilpasset fagplanen for SOA Basis og består av følgende emner

Grunnleggende begreper
– Man skal kunne forklare hva lovens grunnleggende prinsipper innebærer og forstå hvordan man anvender kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, kontraktsvilkår og kravspesifikasjon på best mulig måte. 

Planlegging av anskaffelsesprosessen
– Man skal forstå viktigheten av planlegging av anskaffelsen og hvilke aktiviteter som bør utføres i denne fasen og hvordan. Dette omfatter blant annet behovsvurdering, markedsundersøkelser, utarbeidelse av kontraktstrategi, valg av spesifikasjonsmodell og kontraktsmodell. 

Konkurransegjennomføring
– Man skal vite hvordan man gjennomfører anskaffelser, herunder kommunikasjon med markedet, evaluering, forhandlinger, avvisning og valg av tilbud. 

Kontraktsoppfølging
– Man skal vite hvordan man følger opp kontrakter. Dette inkluderer blant annet implementering, forvaltning, endring og avslutning av kontrakt. 

Lov og forskrift om offentlige anskaffelser
– Man skal forstå reglene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser og at regelverket setter viktige krav til og rammer for hvordan offentlige anskaffelser skal gjennomføres.

Sertifiseringskurset inneholder en grundig gjennomgang av emnene i fagplanen for å sikre at deltakerne blir best mulig forberedt til sertifiseringstesten.

Kurset inkluderer blant annet:

  • 7 dager undervisning som dekker fagplanen. Hver kursdag gjennomføres det 2*2-timersmoduler.
  • Kjente foredragsholdere som er blant landets mest erfarne innen offentlige anskaffelser
  • Prøveeksamen
  • Sertifiseringstesten SOA-basis
  • Kompetansekartlegging i forkant av kurset
  • Digitalt kursmateriell

Følg link til påmelding her