DNB PMI for mai steg med 2,9 poeng til 45,9. Slik det ser ut nå nådde indeksen en bunn i mars. Ifølge DNB PMI har imidlertid aktiviteten i industrien ikke bunnet ut riktig ennå. Det er fortsatt flere som oppgir at aktiviteten har falt enn de som rapporterer om økt aktivitet. Det var en tydelig oppgang i delindeksene for produksjon, ordre og sysselsetting, mens en klar nedgang i leverandørenes leveringstid bidro til å dempe oppgangen i totalindeksen. De tre førstnevnte steg med sammenveid med 5,6 poeng, men alle tre er fortsatt godt under 50. Totalindeksen for april ble revidert opp med 1 poeng til 43,0.

Produksjon

Produksjonsindeksen steg med 4,0 poeng til 40,8 i mai, opp fra bunnen på 36,2 i mars.

Ordre

Ordreindeksen steg med 6,3 poeng til 41,0 i mai. Der hvor ordrene var delt inn etter hjemmemarked og eksport, var det størst økning i indeksen for hjemmemarkedsordre som steg med 3,3 poeng.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen steg med 6,7 poeng til 40,6. Denne delindeksen nådde bunnen i april, men det er fortsatt en betydelig andel som rapporterer om lavere sysselsetting i forhold til de som rapporterer om økt sysselsetting.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 10,9 poeng til 64,9 i mai. En høy indeks betyr lang leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men nå reflekterer det trolig transportproblemer og mangel på deler. Maiindeksen tyder på at disse problemene ikke øker like mye som før. Lagrene av innkjøpsvarer avtok med 2,3 poeng til 44,8 i mai. Lager av
sluttprodukter steg med 5,0 poeng til 50,7.

Vi trenger flere respondenter til denne viktige månedlige indeksen – meld din interesse på post@nima.no.