DNB PMI for juni steg med 4 poeng til 48,9. Ifølge DNB PMI har dermed aktiviteten i industrien ikke bunnet ut riktig ennå. Det er fortsatt flere som oppgir at aktiviteten har falt, enn de som rapporterer om økt aktivitet. Det var en tydelig oppgang i delindeksene for produksjon, ordre og sysselsetting, mens en videre nedgang i leverandørenes leveringstid bidro til å dempe oppgangen i totalindeksen. De tre førstnevnte steg med sammenveid med 6,4poeng, men alle tre er fortsatt under 50. Totalindeksen for mai ble revidert ned med 1 poeng til 44,9.

Produksjon

Produksjonsindeksen steg med 8,1 poeng til 43,9 i juni, opp fra bunnen på 36,2 i mars.

Ordre

Ordreindeksen steg med 4,0 poeng til 43,9 i juni. Der hvor ordrene var delt inn etter hjemmemarked og eksport, var det størst økning i indeksen for eksportmarkedsordre som steg med 10,2 poeng.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen steg med 7,9 poeng til 47,5. Denne delindeksen nådde bunnen i april, men det er fortsatt en overvekt som rapporterer om lavere sysselsetting i forhold til de som rapporterer om økt sysselsetting.

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 3,0 poeng til 58,99 i juni. En høy indeks betyr lang leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men nå reflekterer det trolig transportproblemer og mangel på deler. Juniindeksen tyder på at disse problemene ikke øker like mye som før. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 3,6 poeng til 47,7 i juni, mens lager
av sluttprodukter falt med 3,6 poeng til 47,3.

Vi trenger flere respondenter til denne viktige månedlige indeksen – meld din interesse på post@nima.no.