Fredag 9.oktober bør du sette av et par timer på formiddagen for å få med deg Anbud365-webinaret om endringer i offentlige kontrakter. Det er anskaffelseseksperter fra Arntzen de Besche Advokatfirma som står for det faglige innholdet – det borger for kvalitet. Så, oppfordringen går til deg: Bruk muligheten til å løfte din kompetanse nå – helt gratis!

Endringer i kontrakter inngått etter en offentlig anbudskonkurranse er i mange sammenhenger nødvendig og er i utgangspunktet tillatt, men med viktige begrensninger i anskaffelsesregelverket.

Dersom det gjennomføres ulovlige endringer i kontrakten etter kontraktsignering, vil dette kunne være å anse som en ulovlig direkteanskaffelse, og både oppdragsgiver og leverandøren vil i så fall måtte bære konsekvensene av dette.

I dette webinaret vil vi gjennomgå konsekvensene av ulovlige endringer, de endringer i offentlige kontrakter som er tillatt, samt gå i dybden på forbudet mot vesentlige endringer i kontrakten etter kontraktsinngåelse.

Meld deg på anskaffelseswebinaret nå den 9.oktober. Mange av temaene som blir tatt opp vil også være relevant for tilbydere i privat sektor som leverer tjenester mot det offentlige. Siste påmeldingsfrist er 8.oktober!

Arntzen de Besche Advokatfirma er et av Norges sterkeste juridiske fagmiljøer innenfor området offentlige anskaffelser og er en av Anbud365s samarbeidspartnere som Nima samarbeider med.