DNB PMI lite endret fra april til mai

DNB PMI lite endret fra april til mai

Publisert av Nima Webmaster den 03.06.19.

DNB PMI for mai ble 54,4 poeng, opp 0,4 poeng fra april. Maiindeksen var 1,4 poeng lavere
enn gjennomsnittet for de foregående tolv månedene. Den underliggende trenden i DNB PMI
viser en svak nedgang så langt i år. Nivået i mai er likevel godt over 50 og indikerer en klar,
positiv aktivitetsvekst i industrien. Økte lagre knyttes ofte til lavere aktivitet, men en rekke
innkjøpssjefer har økt lagrene for å møte økt etterspørsel. I mai var der en markert oppgang i
indeksene for ordre og produksjon, mens fallende leveringstid dempet oppgangen i
hovedindeksen.


Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 3,1 poeng i mai til 59,6, og mer enn reverserte nedgangen i
april. Nivået er 2,1 poeng høyere enn gjennomsnittet for de foregående tolv måneder.


Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 3,0 poeng til 57,3 i mai, det høyeste siden januar. Indeksen
var 0,7 poeng høyere enn gjennomsnittet foregående tolv måneder.


Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen var omtrent uendret fra april til mai. Nivået på 52,6 er 2,7 poeng lavere
enn gjennomsnittet de foregående tolv månedene.


Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid falt med 7,2 poeng til 50,3 i mai. En lavere indeks
betyr kortere leveringstid og er assosiert med lavere aktivitet, og skiller seg dermed ut fra de
andre indeksene denne måneden. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 2,0 poeng til 57,5 i mai.
Høyere lagre assosieres med lavere aktivitet og trekker isolert sett PMI ned.