Industriaktiviteten hentet seg litt inn i juni

Industriaktiviteten hentet seg litt inn i juni

Publisert av Nima Webmaster den 01.07.22.

DNB PMI, justert for normale sesongsvingninger, steg med 1,7 poeng til 56,4 i juni. Oppgangen
kom etter et tydelig fall i mai. Produksjonen steg kraftig, etter et svakt tall for mai. Det var også
oppgang i ordreindeksen, mens indeksen for sysselsetting avtok. Et veid gjennomsnitt av disse
tre underindeksene gikk opp med 3,1 poeng til 55,7, noe som er noe høyere enn normalt.
Indeksen for leverandørens leveringstid avtok markert, men er fortsatt på et høyt nivå. Indeksen
for lager at innkjøpte varer falt også i juni. Flere rapporterer om lagerøkninger for å sikre seg
mot ustabile leveranser. Det er fortsatt mange som rapporterer om oppgang i innkjøpspriser,
dog noen færre enn i mai. Prisoppgangen er bredt basert. Det er fortsatt lite i PMI-indeksen
som tyder på at flaskehalser i produksjon og transport, samt prisvekst, er i ferd med å ebbe ut.

Produksjon
Produksjonsindeksen steg med 7,7 poeng til 57,6 i juni, etter en nedgang på 8,9 poeng i mai.

Ordre
Indeksen for nye ordre steg med 2,0 poeng, til 54,1 i juni. Ordrene for hjemmemarked steg med
0,8 poeng, mens eksportordrene falt med 0,3 poeng.

Sysselsetting
Sysselsettingsindeksen falt videre, med 1,0 poeng til 55,9 i juni. Det er likevel høyere enn ved
starten av året

Leverandørenes leveringstid og lager
Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 6,3 poeng til 67,9 i juni. Det er fortsatt en
høy indeks som betyr økt leveringstid. Det er normalt assosiert med høy aktivitet, men kan også
for eksempel skyldes leveringsproblemer. Lagrene av innkjøpsvarer avtok med 2,8 poeng til 56,1
i juni. Normalt antas det at høyere lagre reflekterer lavere etterspørsel. Lageroppgang bidrar
dermed til en lavere totalindeks.