DNB PMI litt ned i april

DNB PMI for april i år, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 1,4 poeng til 59,1. Det er likevel et høyt nivå. Et veid gjennomsnitt av delindeksene for produksjon, ordre ogsysselsetting avtok med 2,9 prosent til 57,6. Det tyder på at den brede oppgangen i mars fortsatte i april, men noe mer avdempet. Det er […]

Les mer…

Tydelig oppgang for DNB PMI også i mars

DNB PMI for mars i år, justert for normale sesongsvingninger, steg med 3,0 poeng til 60,4. I tillegg ble februarindeksen revidert opp med 1,4 poeng. Hovedindeksen steg til sitt høyeste nivå siden våren 2007 (unntatt juli 2017) og tyder på en bred økning i industriaktiviteten i mars. Den underliggende trenden er tydelig stigende, og det […]

Les mer…

Markert oppgang for DNB PMI i februar

DNB PMI for februar i år, justert for normale sesongsvingninger, steg med 3,6 poeng til 56,1. Hovedindeksen steg til sitt høyeste nivå siden januar 2019 og tyder på en bred økning i industriaktiviteten i februar, til tross for strengere smittevernstiltak både i Norge og ute. Den underliggende trenden er fortsatt stigende, og det var en […]

Les mer…

DNB PMI lite endret siste tre måneder

DNB PMI for januar i år, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 0,2 poeng til 51,8. Hovedindeksen tyder på fortsatt oppgang i aktiviteten i industrien, i om lag samme takt som i november og desember, til tross for strengere smittevernstiltak både i Norge og ute. Den underliggende trenden er fortsatt stigende, men delindeksene viste et […]

Les mer…

DNB PMI lite endret i desember i fjor

DNB PMI for desember i fjor, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 0,1 poeng til 51,9. Det tyder på fortsatt oppgang i aktivitetsveksten i industrien, i om lag samme takt som i november, til tross for strengere smittevernstiltak både i Norge og ute. Den underliggende trenden er fortsatt positiv, men delindeksene viste et mer blandet […]

Les mer…

DNB PMI avtok i november

DNB PMI for november, justert for normale sesongsvingninger, avtok med 1,5 poeng til 51,9. Det tyder på at oppgangen i aktiviteten i industrien var litt lavere enn i oktober. Det var likevel en oppgang til tross for strengere smittevernstiltak både i Norge og ute og den underliggende trenden er fortsatt positiv. Det var særlig delindeksene […]

Les mer…

Nima går digitalt – nytt pressearkiv for Norsk PMI

Norsk PMI er Norges innkjøpssjefindeks og offentliggjøres i et samarbeid mellom NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB Markets. Her finner du mer informasjon om våre ferske målinger og pressarkiv. Ferske PMI-tall publiseres normalt første virkedag i måneden. Her finner våre medlemmer og andre nysjerrige oversikt over vårt pressearkiv og nyheter i […]

Les mer…

DNB PMI steg i oktober

DNB PMI for oktober, justert for normale sesongsvingninger, steg med 2,7 poeng til 53,4 og peker dermed mot at aktiviteten i industrien var stigende i forrige måned. Det var særlig delindeksene for nye ordre og sysselsetting som trakk opp, mens produksjonsindeksen falt litt tilbake. Disse tre indeksene steg sammenveid med 3,6 poeng, og lå nå […]

Les mer…

DNB PMI steg i september

DNB PMI for september, justert for normale sesongsvingninger, steg med 3,4 poeng til 50,3 og peker dermed mot at fallet i aktiviteten i industrien har stoppet opp. Det var særlig delindeksene for nye ordre og produksjon som trakk opp, men også sysselsettingsindeksen økte. Disse tre indeksene steg sammenveid med 4,7 poeng, men ligger fortsatt litt […]

Les mer…

DNB PMI fortsatt lav i august

DNB PMI for august justert for normale sesongsvingninger steg med 3,3 poeng til 46,1 og peker dermed mot en videre svekkelse av aktiviteten i industrien. Det var særlig delindeksene for nye ordre og produksjon som trakk opp, mens sysselsettingsindeksen fortsatte videre ned. Disse tre indeksene steg sammenveid med 3,5 poeng, og reverserte dermed kun halvparten […]

Les mer…