DNB PMI steg markert i oktober

DNB PMI for oktober steg med hele 3,1 poeng til 54,9 og er dermed på linje med gjennomsnittet for første halvår. Samtlige fem delindekser bidro positivt og har nivåer over 50. Det var en særlig stor oppgang for produksjonsindeksen. PMI svinger noe fra måned til måned og var i oktober klart høyere enn en beregnet […]

Les mer…

Bred nedgang i DNB PMI i september

Ferske PMI-tall viser fortatt vekst i norsk industri, men trenden er nedadgående. DNB PMI for september falt med 3,5 poeng til 50,4. Indeksen for september ble trukket ned av delindeksene for ordre og produksjon, mens sysselsettingsindeksen isolert sett bidro til å trekke opp DNB PMI i september. PMI svinger noe fra måned til måned og […]

Les mer…

DNB PMI tok seg opp i august

DNB PMI for august steg med 5,1 poeng til 53,8.  Indeksen for august ble trukket opp av delindeksene for ordre og produksjon, de samme delindeksene som bidro til å trekke PMI ned i juli. Sysselsettingsindeksen bidro isolert sett til å trekke ned DNB PMI i august. Etter store variasjoner i PMI gjennom sommeren, ser nivået […]

Les mer…

DNB PMI svekket fra mai til juni

DNB PMI for juni falt med 2,2 poeng til 51,9 poeng. Juniindeksen var 3,7 poeng lavere enn gjennomsnittet for de foregående tolv månedene. Den underliggende trenden i DNB PMI viser nå en mer tydelig nedgang, og indeksen var i juni på sitt laveste siden januar 2017 (med unntak for det uvanlig svake nivået i juli […]

Les mer…

DNB PMI lite endret fra april til mai

DNB PMI for mai ble 54,4 poeng, opp 0,4 poeng fra april. Maiindeksen var 1,4 poeng lavere enn gjennomsnittet for de foregående tolv månedene. Den underliggende trenden i DNB PMI viser en svak nedgang så langt i år. Nivået i mai er likevel godt over 50 og indikerer en klar, positiv aktivitetsvekst i industrien. Økte […]

Les mer…