Alt om endringer i offentlige kontrakter

Fredag 9.oktober bør du sette av et par timer på formiddagen for å få med deg Anbud365-webinaret om endringer i offentlige kontrakter. Det er anskaffelseseksperter fra Arntzen de Besche Advokatfirma som står for det faglige innholdet – det borger for kvalitet. Så, oppfordringen går til deg: Bruk muligheten til å løfte din kompetanse nå – […]

Les mer…

Alt om endringer i offentlige kontrakter – webinar i regi Arntzen de Besche

Fredag 9.oktober bør du sette av et par timer på formiddagen for å få med deg Anbud365-webinaret om endringer i offentlige kontrakter. Det er anskaffelseseksperter fra Arntzen de Besche Advokatfirma som står for det faglige innholdet – det borger for kvalitet. Så, oppfordringen går til deg: Bruk muligheten til å løfte din kompetanse nå – […]

Les mer…

Digitalt sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser (SOA Basis)

Gjennom det digitale kursprogrammet vil beste praksis innen offentlige anskaffelser bli delt, ved bruk av praktiske case eksempler. Kurset formidles av spesialister med lang erfaring, for å hjelpe deg til å bli en bedre Innkjøper og bestå sertifiseringstesten. NIMA medlemmer får 20% rabatt ved påmelding. Deloitte er leverandør av dette sertifiseringskurset som er basert på […]

Les mer…

Digitalt sertifiseringskurs i offentlige anskaffelser (SOA Basis)

Kursprogrammet er tilpasset fagplanen for SOA Basis og består av følgende emner Grunnleggende begreper– Man skal kunne forklare hva lovens grunnleggende prinsipper innebærer og forstå hvordan man anvender kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, kontraktsvilkår og kravspesifikasjon på best mulig måte.  Planlegging av anskaffelsesprosessen– Man skal forstå viktigheten av planlegging av anskaffelsen og hvilke aktiviteter som bør utføres i […]

Les mer…

Flere nye avtaler om norsk produksjon av smittevernutstyr

Ny norsk produksjon er viktige bidrag for å sikre norsk helsevesen tilstrekkelig med smittevernutstyr. I løpet av de siste ukene er det inngått en rekke avtaler med ulike norske virksomheter som er i gang med å produsere smittevernutstyr. Med et utfordrende internasjonalt marked for smittevernutstyr, er disse avtalene viktig for å sørge for at norsk […]

Les mer…

Sertifiseringskurs i Offentlige anskaffelser (SOA)

Deloitte er leverandør av dette sertifiseringskurset som er basert på fagplanen for SOA BASIS fra Digdir/ANS og gir kompetanse i offentlige anskaffelser på grunnleggende nivå. Sertifiseringskurs i Offentlige anskaffelser (SOA) | Deloitte Norge Kursprogrammet er tilpasset fagplanen for SOA BASIS og består av følgende emner: – Grunnleggende begreper– Planlegging av anskaffelsesprosessen– Konkurransegjennomføring– Kontraktsoppfølging– Lov og […]

Les mer…

Sertifiseringskurs i Offentlige anskaffelser (SOA)

Sertifiseringskurs i Offentlige anskaffelser (SOA) | Deloitte Norge Deloitte er leverandør av dette sertifiseringskurset som er basert på fagplanen for SOA BASIS fra Digdir/ANS og gir kompetanse i offentlige anskaffelser på grunnleggende nivå. Følgende basisemner gjennomgås i kurset-Grunnleggende begreper; kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, kontraktsvilkår og kravspesifikasjon.-Planlegging av anskaffelsesprosessen; planlegging, behovsvurdering, markedsundersøkelser, kontraktsstrategi, spesifikasjonsmodell og kontraktsmodell.-Konkurransegjennomføring; kommunikasjon med […]

Les mer…

Ny test lansert skal gi sertifiserte innkjøpere

På markedskonferansen som Difi nylig arrangerte, møtte en hel rekke leverandører av kurs med interesse av å bidra til å gjennomføre sertifiseringsordningen i praksis.  14. oktober lanseres testen som skal være eksamen for dem som kaster seg på sertifiseringsordningen for offentlige anskaffelser (SOA BASIS). Norsk Test skal stå for denne testen. Fagplanen ble nylig presentert […]

Les mer…