Sykehusinnkjøp tar i bruk ny løsning for strategisk innkjøp

Sykehusinnkjøp skal pilotere bruken av en ny spend management løsning, hvor målsetningen er at verktøyet skal komme hele spesialisthelsetjenesten til gode. Om Sykehusinnkjøp Sykehusinnkjøp HF skal utøve en spesialisert og profesjonell innkjøpstjeneste for den norske spesialisthelsetjenesten.  Deres oppgave er å gjennomføre anskaffelser på vegne av alle helseforetak i Norge. Dette gjøres innenfor nesten alle områder i […]

Les mer…

Flere nye avtaler om norsk produksjon av smittevernutstyr

Ny norsk produksjon er viktige bidrag for å sikre norsk helsevesen tilstrekkelig med smittevernutstyr. I løpet av de siste ukene er det inngått en rekke avtaler med ulike norske virksomheter som er i gang med å produsere smittevernutstyr. Med et utfordrende internasjonalt marked for smittevernutstyr, er disse avtalene viktig for å sørge for at norsk […]

Les mer…