Digital Procurement in Practice – Invitasjon til frokostseminar

17. oktober avholder EY, i samarbeid med SAP Ariba, et frokostseminar om Digital Procurement. Fokuset vil være å presentere EYs syn på det digitale mulighetsrommet for innkjøpsfunksjonen og presentere praktiske eksempler på digitalisering innen innkjøp. Ambisjonen er å skape et seminar med nyttig faglig påfyll og en arena for å møte innkjøpskollegaer fra andre selskap. […]

Les mer…