Ferske PMI-tall viser fortatt vekst i norsk industri, men trenden er nedadgående.

DNB PMI for september falt med 3,5 poeng til 50,4. Indeksen for september ble trukket ned av delindeksene for ordre og produksjon, mens sysselsettingsindeksen isolert sett bidro til å trekke opp DNB PMI i september.

PMI svinger noe fra måned til måned og var i september litt lavere enn en beregnet trend.

Likevel, også trenden har vært svakt nedadgående det siste året og indikerer at farten i norsk industri er på vei ned, men at aktiviteten fortsatt øker.

Det var en bred nedgang i de norske PMI-tallene:

Produksjon

Produksjonsindeksen falt med 3,5 poeng i september til 51,4. Trenden i produksjonsindeksen har vært svakt nedadgående siden desember i fjor.

Ordre

Indeksen for nye ordre falt med 7,5 poeng til 48,7 i september. Både indeksen for hjemmemarkedsordrene og eksportordrene avtok. Trenden i ordreindeksen har vært svakt nedadgående siden september i fjor.

Sysselsetting

Sysselsettingsindeksen steg med 1,7 poeng til 55,6 i september. Trenden i sysselsettingsindeksen har vært sideveis det siste året.  

Leverandørenes leveringstid og lager

Indeksen for leverandørenes leveringstid avtok med 2,0 poeng til 49,0 i september. En lavere indeks betyr kortere leveringstid og er assosiert med lavere aktivitet. Lagrene av innkjøpsvarer steg med 3,9 poeng til 55,1 i september. Høyere lagre assosieres med lavere aktivitet.