NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk ble stiftet i 1915, og er med det verdens eldste forbund innen fagområdene innkjøp og logistikk.

NIMA er et frittstående og politisk uavhengig forbund som arbeider for å fremme forståelsen for innkjøp, anskaffelser og Supply Chain/logistikk i Norge. Som NIMA-medlem får du tilgang til faglige møteplasser og medlemsmøter, noe som gir deg gode muligheter for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

Det foretas innkjøp i stat, kommune og enhver privateid bedrift. NIMA sine medlemmer representerer derfor et bredt spekter av bransjer inne både offentlig- og privat sektor.


Historie
NORGES LEDENDE FAGMILJØ INNEN INNKJØP OG SUPPLY CHAIN
På 100 år har Supply Chain- og innkjøpsfaget utviklet seg til en profesjon og et strategisk verktøy for ledelsen i alle moderne organisasjoner. NIMA Forbund har vært med som pådriver hele veien.

Siden 1915 har NIMA- Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk jobbet aktivt for å fremme forståelsen for innkjøpsfaget i Norge ved å tilby aktuelle møteplasser for faglig utvikling og erfaringsutveksling.

Vi er i dag et landsdekkende nettverk bestående av over 1.000 medlemmer som jobber innenfor innkjøp, offentlige anskaffelser, forsyning og logistikk. Våre medlemmer representerer alle bransjer innen både privat- og offentlig sektor.

 

 

Distriktsavdelinger