N
orsk PMI er Norges innkjøpssjefsindeks og offentliggjøres i et samarbeid mellom NIMA – Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og DNB Markets.

Innkjøpssjefsindeksen er en diffusjonsindeks, og beregnes ved at man måler hvor mange prosent av innkjøpssjefene som svarer at produksjonstaktenøker. Til dette tallet adderes andelen respondenter som svarer at produksjonen er uendret, multiplisert med 0,5.

Tall for delindeksen over 50 innebærer tilvekst, tilsvarende betyr indekstall under 50 en avmatning.
Ferske PMI-tall publiseres normalt første virkedag i måneden.